NEWS

Usluga: pucanje tlačnog voda Crpne stanice broj 6 locirane u AC Zelena Laguna

28.06.2006. 00:00; Učitavanja: 44; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Usluga: pucanje tlačnog voda Crpne stanice broj 6 locirane u AC Zelena Laguna
159usluga_puknuo.jpg

Uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem. Isključene su crpke u CS broj 6, otpadna voda iz crpnog bazena usmjerena je na havarijski ispust, a teren oko lokacije oštećenog cjevovoda dezinficiran je sa vapnom.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja obavještena su nadležna tijela:

– Viši državni vodopravni inspektor,

– Vodopravni županijski inspektor,

– Sanitarni inspektori u Poreču,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

– Načelnik Općine Vrsar.

Cijenimo da ćemo radove na popravku oštećenog cjevovoda izvršiti najkasnije do 14 sati.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email