NEWS

Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

28.01.2016. 10:45; Učitavanja: 332; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo
grad-porec

U nastavku donosimo aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, održane u utorak, 26. siječnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo.

Vijećnica Snježana Mekota očitovala se na odgovor Istarske županije o koncesijama te je proširila pitanje zatraživši da davatelj koncesije provjeri kako se nadzire dinamika ulaganja i otvaranja radnih mjesta u vezi s korištenjem pomorskog dobra, zaključivši da je potreban promjena Zakona i omogućavanje jedinicama lokalne samouprave da upravljaju vlastitim prostorom. Vijećnica je upitala i moraju li se svi novi kontejneri za smeće otvarati s dvije ruke, a ne nožnom pedalom, što je nepraktično. Prošireno pitanje dostavit će se nadležnoj službi Istarske županije, a pitanje o kontejnerima Uslugi Poreč.

Vijećnik Fabrizio Picco pitao je što Grad planira učiniti s tzv. „Fabrikom“ u Fuškulinu, koja se nalazi u derutnom stanju, i je li to moguće ograditi. Zamjenik gradonačelnika Loris Peršurić odgovorio je da će se poduzeti mjere za uređenje okoliša i ograđivanje navedenog objekta.

Vijećnik Vladimir Sladonja upitao je hoće li se, obzirom da je tijekom asfaltiranja prometnice koja spaja ulice M. Benussi i A. Butorac niveleta podignuta, oborinske vode slijevati u okućnice tamošnjih kuća. Vijećnik je također upitao je li, prilikom izvođenja radova na novoj prometnici i oborinskoj odvodnji na početku ulice V. Širole Paje, pravilno izvedena oborinska odvodnja.

Pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat odgovorio je kako je, zbog podizanja nivelete prometnice za otprilike 60 cm, omogućeno prikupljanje vode s jednim slivnikom i oborinskom odvodnjom u najbližu odvodnu cijev. U odgovoru na drugo pitanje, pročelnik je rekao kako je prilikom izgradnje novih kuća u ulici V. Širole Paje napravljena pristupna prometnica i oborinski kolektor, u skladu s detaljnim planom uređenja Poreč-Jug koji je na snazi. Privremeno je predviđeno da voda s te prometnice odlazi u upojni bunar, dok je krajnje rješenje izgradnja oborinskog kolektora prema planu.

Vijećnik Eugen Stanissa pitao je koji su planovi za tzv. stare prostore Autotransa, koji se nalaze na atraktivnoj i frekventnoj poziciji u gradu, obzirom da je prijevozničko društvo Autotrans nedavno svoje kapacitete preselilo u poslovnu zonu Buići-Žbandaj. Predložio se da se pitanje navedenih prostora, kao i bivše hale Vindije, što prije riješi.

Gradonačelnik Edi Štifanić odgovorio je da je Grad u pregovorima s Agrokorom te se idućeg tjedna održava sastanak s odgovornim ljudima Agrokora, kako bi se riješilo pitanje nekadašnje hale Vindije. Kao jedno rješenje nudi se mogućnost da Agrokor sam sruši navedenu halu i na određeno vrijeme koristi prostor kao parkiralište, a drugo je rješenje da Grad Poreč sam sruši navedenu halu i da se, kroz određeni vremenski period, to koristi kao parkiralište. Naglasio je kako je vjerojatnija druga opcija, no, Grad će biti vrlo oprezan da, ukoliko se nešto dogodi s navedenim prostorom, da se uložena sredstva i vrate. Također, postavit će se pitanje i Autotransu o planovima za njihove prostore bivše garaže u Poreču.

Vijećnik Rodoljub Kosić upitao je zašto Grad raspisuje natječaj za najam gradskih stanova, ako nema slobodnih stanova, te što Grad planira poduzeti po toj problematici. Vijećnik je dao inicijativu da se na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća na dnevni red uvrsti točka s izvješćem o tijeku realizacije EU Projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča.

Pročelnik gradskog Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom Đulijano Petrović odgovorio je kako Grad raspolaže s određenim brojem stanova koji su popunjeni, te je lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo napravljena u skladu s Odlukom o najmu stanova, te da, ako neki korisnik izgubi pravo korištenja stana, novi korisnik na listi može ostvariti pravo za korištenje stana. Inicijativa vijećnika za EU Projekt Poreč uputit će se Odvodnji Poreč.

Vijećnik Mario Ritoša upitao je kad će stanovnici naselja Vranići-Gulići, u POS-ovim stanovima, moći ostvariti mogućnost priključenja na fiksnu telefonsku mrežu. U drugom pitanju vijećnik je upitao kada će se u istom naselju postaviti kontejneri za razvrstavanje otpada.

Zamjenik gradonačelnika Loris Peršurić odgovorio je kako je Grad već zatražio od Hrvatskog Telekoma proširenje mreže na više gradskih naselja. Hrvatski Telekom je već zatražio dozvolu za izvođenje radova na javnim površinama tog područja. Grad je kod POS-ovih stanova odradio sve što je bilo potrebno za postavljanje fiksne telefonske mreže, a od Hrvatskog Telekoma će se zatražiti odgovor o izgradnji i priključenju korisnika na fiksnu telefonsku mrežu.

Milan Laković, direktor Usluge Poreč, rekao je kako je komunalna oprema, nakon provedenog javnog nadmetanja, naručena te bi tzv. „zeleni otoci“ za dva mjeseca trebali biti postavljeni i u naselju Vranići-Gulići.

Vijećnik Robert Velenik upitao je koliko je sastanaka održao Savjet mladih Grada Poreča-Parenzo i koje su teme obrađivali. U drugom pitanju vijećnik je upitao namjerava li se proširiti parking za roditelje koji dolaze po djecu u dječji vrtić Radost u ulici Rade Končara ili na drugi način regulirati promet u tom dijelu ulice, obzirom da predviđeno proširenje kapaciteta vrtića. Vijećnik je dao inicijativu da se autobusne čekaonice postave i u blizini naselja Finida, blizu benzinske crpke.

Pročelnica gradskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Vesna Kordić odgovorila je kako je Savjet mladih održao 6 sjednica, s ukupno 11 točaka dnevnog reda. Raspravljano je o dosadašnjem stanju i prioritetima za mlade za naredno razdoblje, inicirane su i razrađene mjere za povećanje zapošljavanja mladih i drugo. Gradonačelnik je prihvatio navedene prijedloge Savjeta mladih, te je na edukaciju za pisanje i vođenje EU projekata, sufinanciranu od strane Grada, krenulo 19 mladih koji su se prijavili i ispunili uvjete. Savjet se sastaje u prosjeku jednom mjesečno.

Zamjenik gradonačelnika Loris Peršurić odgovorio je kako je u ulici Rade Končara rezervirano pet parkirnih mjesta za roditelje koji dolaze po djecu u dječji vrtić Radost, te se, zbog povećanja kapaciteta, poveća i broj rezerviranih mjesta. U budućnosti planira se i proširenje parkirališta, ali i regulacija prometa na tom području – ne samo u kontekstu dječjeg vrtića, nego i hotela, robne kuće, rive te drugih potreba.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email