NEWS
VALAMAR-S-sezona

Zdravi gradovi trajno mijenjaju sliku zdravlja grada, … grad postaje bolje mjesto za život!

img_8531
24.11.2016. 11:56; ; Početna / Lifestyle / Zdravlje / Zdravi gradovi trajno mijenjaju sliku zdravlja grada, … grad postaje bolje mjesto za život!

Dvodnevna Konferencija o zdravlju u Poreču, 22.i 23.11.,  pokazala je  kako projekt Zdravi grad , koji se u gradu Poreču godinama uspješno i predano razvija,  mijenja sliku zdravlja, podiže kvalitetu života u gradu , a grad čini boljim i sretnijim mjestom za život.

Konferencija o zdravlju koju organiziraju zdravi gradovi u svom okruženju je događanje na kojemu zdravi gradovi izvještavaju o svom radu, uspjesima, postignućima projektnog ureda ali i čitavog grada  za višegodišnji period u kojemu realiziraju Pan za zdravlje po prethodno odabranim prioritetima zajednice. Na ovoj konferenciji analizira se ostvarenje gradskog Plana za zdravlje zacrtanog za višegodišnji period.

Projekt zdravi grad je izazov za zajednicu. Prihvaćajući projekt Zdravi grad gradska vlast preuzima odgovornost da će dugoročno brinuti o  zdravlju  građana uz pomoć stručnjaka i građana u zajednici.  Projekt Zdravi grad koji se uspješno provodi definitivno mijenja svaku zajednicu.  Čini gradsku vlast osjetljivom za potrebe građana, unapređuje povezivanje za stručnjacima iz oblasti zdravlja , pospješuje suradnju i kvalitetu života u  zajednici . Zdravi gradovi  postaju bolja i poželjnija mjesta za život!

Konferenciju je moderirala nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG), prof. dr. sc. Selma Šogorić, liječnica, redovna profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, vodeća stručnjakinja hrvatskog javnog zdravstva , članica stručnih timova Svjetske zdravstvene organizacije.

Dr.  Šogorić   je pozdravila  porečki skup ističući da je Poreč perjanica hrvatske mreže zdravih gradova . Poreč je u provođenju projekta zdravi grad prerastao sam sebe ostvario značajne pomake na putu ka zdravijem životu za sve građane i postao grad mentor onima koji tek žele postati zdravi gradovi kao i onima koji su u projektu godinama.

Skup je pozdravila i zamjenica gradonačelnika Nadia Štifanić Dobrilović ističući .“… Želimo da Poreč bude zdrava zajednica … u zdravlje želimo ulagati sustavno, odlučno i dugoročno .., Na tom putu važno nam je da budemo praćeni i stručno vođeni“:

Koordinatorica Zdravog grada Poreč, Nataša Basanić Čuš,  naglasila je da je interes projekta Zdravi grad –čovjek, svaki stanovnik grada. Osnovni smisao zdravih gradova je  briga za sve ljude i zajedništvo u kreiranju zaštitnih programa za zdravlje.  Kazala je kako istraživanja u svijetu danas pokazuju da je građenje vlastite socijalne mreže podrške jedne zajednice, povezanost u zajednici i briga za svakog čovjeka, izjednačavanje nejednakih mogućnosti građana .. ono što jednu zajednicu čini – OTPORNOM zajednicom na različite trendove i negativna događanja! Naš Zdravi grad Poreč , istakla je Basanić Čuš, čine svi građani, stručnjaci i ključni ljudi zajednice koji žele unaprijediti kvalitetu života zajednice. To je ujedno trajni razvojni proces koji nikada ne prestaje jer su globalni i lokalni rizici za zdravlje brojni, jer se pred zdravim gradovima uvijek nađu novi  izazovi koji potiču da se čini još bolje za zdravlje svih ljudi u okruženju. Zato projekt Zdravi grad nikada ne prestaje …

Danas znamo da za zdravlje nje odgovorna samo biologija odnosno  genetsko naslijeđe. Što više,  danas znamo da postoji društvena odgovornost za zdravlje, društvene odrednice zdravlja, da postoje nejednakosti u zdravlju. Zajednica je utoliko zdravija što može više  smanjivati nejednakosti u zdravlju i stvarati u okruženju uvjete i razvijati usluge za zdraviji život.

Na konferenciji  su procjenjivana djelovanja i ostvarenja porečkog Plana za zdravlje za period 2008.-2016.  Tako je procijenjen 8 –godišnji ciklus rada na prioritetima: zdravlje djece i mladih, zdravlje obitelji,  zdravlje seniora (starijih od 65 god),  kultura, slobodno vrijeme,   održivi razvoj i ekologija.

Bilo je teško pobrojati što je sve Poreč u svom okruženju na putu ostvarivanja prioriteta za zdravlje proteklih godina činio kao npr. : razvio, ekipirao psihološko Savjetovalište Zdravog grada za djecu, mlade, brak i obitelj koje je u izazovima današnjice postalo centar zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, u gradu se realiziraju programi prevencije nasilja, zaštite žrtava nasilja i rad s počiniteljima nasilja u obitelji, programi prevencije vršnjačkog nasilja u školama, prevencija nasilja u maloljetničkim vezama, osigurava se skrb i podrška osobama s invaliditetom , djeci s teškoćama ranog razvoja u porečkoj podružnici Centra Veruda, podrška slobodnom vremenu djece i mladih ali odraslih s naglaskom na porečku zimu putem POUP-a te udruga u kulturi, otvoren je Centar za mlade, pruža se podrška starijima u gradskoj ustanovi, poludnevnom boravku i brojnim aktivnostima u Klubu umirovljenika Galija, u cilju sigurnosti prometna provode se edukacije i prometa rješenja radi prevencije ozljeđivanja, provode se ekološki programi u gradu usmjereni energetskoj održivosti, odgovornoj skrbi o ljubimcima i napuštenim životinjama, kontrola populacije galebova u cilju sprečavanja zoonoza, suzbijanje širenja alergenog bilja na javnim prostorima, zdravo urbano planiranje koje poštuje univerzalnu pristupačnost za ranjive skupine i dr..

Sudionici konferencije bili su predstavnici gradske uprave, stručnjaci iz oblasti zdravstva, socijale, odgojnih i obrazovnih ustanova, kulture, policije, sudstva, komunalnih djelatnosti, veterine, sporta, civilnog sektora i predstavnici građana, a  utvrdili su prioritete za naredno razdoblje 2016.-2020.  i to: 1.zdravlje mladih, 2. obitelj i zdravlje djece, 3. podrška potrebitima, 4. zaštita mentalnog zdravlja, 5. održivi razvoj, sigurnost i ekologija.  Odabrani prioriteti, te ciljevi i prioritetne mjere u okviru prioriteta  postat će sastavni dio novog Plana za zdravlje Grada Poreča-Parenzo za naredno razdoblje 2016- 20120. Svi sudionici konferencije sudjelovat će u razradi prioriteta i timskom donošenju Plana za zdravlje Grada Poreča-Parenzo 2016.-2020.

 

Zdravi grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email