NEWS

Za 38 mališana osigurani asistenti u vrtićima i školama

vrtici Porec ilustracija
17.02.2023. 19:44; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Za 38 mališana osigurani asistenti u vrtićima i školama

Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovite programe dječjih vrtića i nastave u školama jedan  je od prioriteta koje Grad Poreč-Parenzo kontinuirano pruža ovim ranjivim skupinama. Pružanje ove vrste podrške mališanima moguće je jedino uz potporu asistenata u vrtićima i školama, koji su tu za njih kao podrška i kako bi im olakšali uključivanje u svakodnevne vrtićke i školske aktivnosti, stoga su u gradskom proračunu te kroz europske projekte osigurana sredstva za  financiranje njihovog rada.

I dok je mjera asistenata u školama prisutna u većini tih ustanova, Poreč je prvi grad u Istri i među prvima u Hrvatskoj započeo s financiranjem troškova rada asistenata u vrtićima još 2014. godine i to isključivo vlastitim sredstvima.

Grad je za troškove asistenata (plaće, putne troškove, topli obrok, regres, božićnice) u porečkim vrtićima i školama u 2023. godini planirao ukupno 463.276 eura. Dodatno, rebalansom Proračuna planirat će dodatnih 9.600 eura za troškove rada još jednog asistenta, te sredstva za povećanje satnice od 20% asistentima u osnovnim školama od početka ove godine. Sredstva su planirana za troškove ukupno 38 asistenta -19 u dječjim vrtićima i 19 u osnovnim školama. 

I dok se za plaće i ostala materijalna prava za 19 asistenata u dječjim vrtićima u cijelosti osiguravaju sredstva u gradskom proračunu, za troškove plaća asistenata u školama osigurana su sredstva iz EU projekta „Pomoćnici u nastavi – projekt PUN-a torba zajedništva“  Europskog socijalnog fonda i to u 85% iznosu, dok preostalih 15% i novih 20% povećanja satnice asistentima osigurava Grad Poreč-Parenzo.

Uz 38 asistenata, Grad je tijekom ove školske godine uz sufinanciranje Plave lagune uredio i opremio senzorni park za potrebe Posebnog odjela. Istom odjelu uređene su i nove prostorije u Osnovnoj školi Poreč, a od 2015. godine financira rad Ispostave Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula u Poreču. Ova ustanova pruža usluge za provođenje rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim poteškoćama i rad, koji su zahvaljujući djelovanju Ispostave u Poreču, dostupni korisnicima s područja Poreča, ali i cijele sjeverozapadne Istre, olakšavajući im svakodnevicu.

 

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email