NEWS
Ljeto u Funtani

Vrsar: Općina će sufinancirati kamate za poduzetničke kredite

11.04.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Općina će sufinancirati kamate za poduzetničke kredite

U tu svrhu u proračunu za ovu godinu predviđeno je 80.000 kuna. Općina će sufinancirati kamatnu stopu ovisno o djelatnostima i to od jedan do tri posto. Za podizanje kredita u svrhu proizvodnih djelatnosti, u turizmu za gradnju obiteljskih hotela i pansiona te za ribarstvo i poljoprivredu, sufinancirat će tri posto kamate. Za obavljanje uslužnih djelatnosti, kao i nabavku prijevoznih sredstava u funkciji turizma, kamata će se sufinancirati u iznosu od dva posto, a s jedan posto podizanje kvalitete postojećih apartmana i soba. Da bi se dobila ova financijska pomoć, svi koji je budu zatražili moraju imati stalno prebivalište u općini Vrsar najmanje pet godina, a kamata će se sufinancirati samo po jednoj osnovi.

Na sjednici poglavarstva odlučeno je da se provede javna rasprava o radnom vremenu u ugostiteljstvu. Budući da je posljednjih nekoliko godina pisano više peticija protiv rada nekih objekata u Vrsaru i Funtani, najbolje je da se građani sami izjasne. U sklopu jednomjesečne rasprave održat će se i jedno javno izlaganje, a sve skupa trebalo bi pomoći pri pisanju nove odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu.

Poglavarstvo se suglasilo s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića na talijanskom jeziku Paperino te imenovalo Bruna Serdoza članom Upravnog vijeća.

Nije izabrana ponuda za usluge kolor tiska budući da su obje koje su pristigle imale istu cijenu. Općina će ponoviti ograničeno prikupljanje ponuda, s time da će tražiti i crno-bijeli tisak.

V. Md., Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email