NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Vrsar: održana sjednica općinskog poglavarstva

21.03.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: održana sjednica općinskog poglavarstva

1. Utvrđivanje prijedloga godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrsar za 2006. godinu,

2. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora neposrednom pogodbom sa zakupcima poslovnih prostora,

3. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba za područje Općine Vrsar za 2006. godinu,

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uredski materijal,

5. Donošenje Zaključka o upućivanju na javnu raspravu prijedloga prometnog rješenja naselja Vrsar,

6. Donošenje Pravilnika o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i slično,

7. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina,

8. Razno.

Ad 1.)

Proračun Općine Vrsar za 2006. godinu ostvaren je u iznosu od 22.865.016 kune, a uključujući višak prihoda iz prethodnih godina od 3.474.989 kuna, iznosio je ukupno 26.340.006 kuna, nakon dva rebalansa. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar Slobodan Vugrinec obrazložio je prijedlog obračuna, koji je utvrđen u predloženom obliku i upućen Općinskom vijeću na donašanje.

Ad 2.)

Izmjenama Zakona o zakupu poslovnih prostora, uvedena je mogućnost neposredne pogodbe sa "starim" (aktualnim) zakupcima poslovnih prostora, vezano za produženje ugovora o zakupu. Općina Vrsar je tu mogućnost ugradila u svoju Odluku, te se na sjednici raspravljalo o sklapanju novih ugovora sa takvim zakupcima (u Vrsaru ih trenutno ima pet). U raspravi je istaknuto da se sada otvara pitanje na koji način odrediti cijene zakupa, sad kad nema tržišnog faktora koji je nužno dolazio do izražaja kroz javne natječaje. Odlučeno je da će se prikupiti neki dodatni podaci (inflacija, prosječna plaća u RH, promjene u prosječnim troškovima života i slično) koji će omogućiti korekciju aktualnih cijena zakupa, formiranih 2002. godine. Nakon toga će se uputiti prijedlog Općinskom vijeću o eventualnom povećanju cijena zakupa te će se nakon odluke Općinskog vijeća dostaviti ponuda dosadašnjim zakupcima za sklapanje ugovora neposrednom pogodbom.

Ad 3.)

Utvrđen je i prijedlog Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba na području Općine Vrsar za 2006. godinu, koji je upućen Općinskom vijeću na usvajanje. U tom je segmentu planiran utrošak sredstava bio 14.124.835 kuna, dok je realizirano 10.683.071 kune. Najveći dio velike razlike između planiranog i realiziranog odnosi se na sanaciju Košambre (projekt čiji se problemi vuku već nekoliko godina) koji nije realiziran, te na izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije u Radnoj zoni Neon, koju je bilo nemoguće realizirati zbog kašnjenja u donošenju Prostornog plana Općine.

Ad 4.)

Izabran je najbolji ponuđač za uredski materijal, a to su Narodne novine.

Ad 5.)

Donesen je Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Prometnog rješenja naselja Vrsar. Javna će rasprava trajati od ponedjeljka, 26. ožujka, do 26. travnja 2007. godine. Uvid u prijedlog Prometnog rješenja bit će moguće dobiti u prostorijama Općine Vrsar, gdje će se nalaziti i knjiga za upisivanje prijedloga i primjedbi. Tijekom javne rasprave održat će se i javna prezentacija prijedloga Prometnog rješenja, od strane izrađivača.

Ad 6.)

Donijet je Pravilnik o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i sl. U odnosu na dosadašnji Pravilnik, najbitnije se izmjene odnose na izbacivanje dijelova koji su se odnosili na Funtanu, sad zasebnu Općinu, zatim korekcije nekih početnih cijena na natječajima te, najvažnije, promjena kriterija prijavljenog obrta, sjedišta tvrtke ili prebivališta koji se sada odnosi na područje Općine Vrsar (dosad na područje nekadašnje Općine Poreč).

Ad. 7)

Utvrđen je raspored štandova i zabavnih radnji na području Salina, a Komisija za dodjelu javnih površina raspisat će natječaj u skladu sa Pravilnikom o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i sl.

Ad. 8)

U dijelu pod "razno", predsjednik Općinskog vijeća Franko Matukina izrazio je nezadovoljstvo sve lošijim praćenjem sjednica od strane medija (i na toj sjednici nije bilo predstavnika medija, unatoč dostavljenim pozivima). Dobio je informaciju da će odsada na svim sjednicama Vijeća i Poglavarstva biti prisutan općinski referent za društvene djelatnosti i informiranje Marin Grgeta, koji će pripremati izvještaje za medije, a izvještaji će se redovito objavljivati i na općinskim internet stranicama.

Braća Zrinščak iz Zagreba vlasnici su jedne poveće parcele na otoku Sveti Juraj, koju su voljni prodati. Sukladno Zakonu, ponudili su zemljište najprije državi (po cijeni većoj od 8 milijuna kuna!), a nakon što je istekao zakonski rok za odgovor, ponudili su je i Istarskoj županiji. Županija je od Općine Vrsar tražila mišljenje, a Općinsko je poglavarstvo zaključilo da je načelno zainteresirano da se zemljište otkupi, te traži zajednički nastup sa Županijom te pokušaj postizanja dogovora s vlasnicima oko cijene.

Tvrtci ASK Konjščina odobrava se zakup jedne četvrtine parkirališta na Salinama u 4 termina, u svrhu održavanja "Big foot-a". Isto tako, daje se suglasnost za održavanje dvije utrke na parkiralištu "Skok racing-u", uz uvjet da vrati parkiralište u prvobitno stanje u roku od 3 dana od završetka utrke. Odobrena je ugostiteljskom objektu "La Rosa" zamjena dotrajalih pločica i montažnih stupova na dijelu javne površine koju koristi, i to u širini pročelja. Tvrtci "Darer d.o.o." odobrava se otpis 2.000 kuna poreza na tvrtku, koji su razrezani greškom Porezne uprave.

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar odobrena je kupnja dva bežična mikrofona, četiri DVD playera i lopti za tjelesnu kulturu u ukupnom iznosu od 6.000 kuna. Odobreno je plaćanje ultrazvučnog pregleda dojki djelatnicama Dječjeg vrtića "Tići" i Općine Vrsar. Moto-klubu "Parentivm" dana je suglasnost za održavanje humanitarne zabavne i sportske manifestacije "MK Parentivm – Aerodrom 2007." te mu je odobrena i novčana potpora u iznosu od 5.000 kuna. KUD-u Matka Laginje iz Svetog Lovreča odobrena je pomoć za nabavku instrumenata u iznosu od 10.000 kuna, uz obavezu održavanja dva koncerta u Vrsaru. Obitelji Bottezar iz Vranjeg sela kraj Vižinade odobrena je pomoć u iznosu 500 kuna za nastup njihovog sina Ivana Bottezara na dječjem festivalu u Đurđevcu.

Marin Grgeta,

Referent za društvene djelatnosti i informiranje

Općine Vrsar

Print Friendly, PDF & Email