NEWS
Best of Poreč

Vrsar: Održana 49. sjednica Općinskog poglavarstva

30.11.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Održana 49. sjednica Općinskog poglavarstva
  • 1. Utvrđivanje rang liste novih stipendista,
  • 2. Donošenje Odluke o raspisivanju ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu blagdanskih poklon paketa za umirovljenike s područja Općine Vrsar,
  • 3. Donošenje Odluke o isplati sredstava radi ublažavanja šteta od suše,
  • 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar,
  • 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Funtana između Općine Vrsar i Općine Funtana,
  • 6. Razno.

Ad 1) Utvrđivanje rang liste novih stipendista

            Općinsko je poglavarstvo donijelo Zaključak o utvrđivanju rang liste novih stipendista Općine Vrsar za školsku (odnosno akademsku) godinu 2007/08 koju je sastavio Jedinstveni upravni odjel, nakon analize pristiglih zahtjeva.

            Pravo na stipendiju ostvarilo je 6 novih učenika i 11 novih studenata. Općina Vrsar sada ukupno stipendira 31 učenika i 33 studenta sa svoga područja. Odlukom o stipendiranju predviđena je i mogućnost (solidarnog) stipendiranja tri studenta s područja susjedne Općine Sveti Lovreč. Pristigle su dva zahtjeva sa tog područja, međutim niti jedan kandidat nije prešao prag od 100 bodova, tako da sve tri stipendije ostaju dostupne za narednu akademsku godinu.

 

Ad 2) Donošenje Odluke o raspisivanju ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu blagdanskih poklon paketa za umirovljenike s područja Općine Vrsar 

            Općinsko je poglavarstvo donijelo Odluku o raspisivanju ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu blagdanskih poklon paketa za umirovljenike s područja Općine Vrsar.

            Planirana je nabava 430 poklon paketa koji bi sadržavali sir, suhomesnati proizvod, kolač i pjenušac. Planirana vrijednost nabave je 50.000 kuna. Podjelu paketa bi obavila vrsarska podružnica sindikata umirovljenika.

Ad 3) Donošenje Odluke o isplati sredstava radi ublažavanja šteta od suše

            Donijeta je Odluka o isplati sredstava radi ublažavanja šteta od suše. Općina je planirala 100.000 kuna prihoda od Vlade Republike Hrvatske koja je, međutim, donijela odluku da neće nadoknađivati štetu na maslinama, vinovoj lozi, voćarskim i povrtlarskim kulturama čime su bitno zakinuti poljoprivrednici iz naših krajeva. Budući da je Vlada doznačila Općini Vrsar sredstva za ublažavanje šteta u iznosu od 17.192,65 kuna, Općina Vrsar će oštećenim poljoprivrednicima dodatno isplatiti iz svojih sredstava 85.000 kuna.

Ad 4) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar

            Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar i proslijeđen Općinskom vijeću na donošenje.

            U izmjene i dopune se odlučilo ići kako bi se pojednostavila procedura kod prodaje nekretnina te kako bi se odluka uskladila sa primjedbama koje je imala Državna revizija.

            Promjene se, među ostalim, odnose na dodavanje poljoprivrednog uz građevinsko zemljište u obuhvat Odluke (nakon donošenja novog PPUO-a dio prijašnjeg građevinskog zemljišta je pretvoren u poljoprivredno zemljište) i uvodi se mogućnost usmene licitacije prilikom prodaje zemljišta.           

Ad 5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Funtana između Općine Vrsar i Općine Funtana 

            Općinsko je poglavarstvo donijelo Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Funtana između Općine Vrsar i Općine Funtana. Taj je Sporazum već donijet od strane Općinskih vijeća Općine Vrsar i Općine Funtana, ali Općinski je sud u Poreču odbio uknjižbu Općine Funtana uz obrazloženje da su predmetni sporazum trebali potpisati općinski načelnici kao zakonski predstavnici općina.          

Ad 6) Razno

            Prva je tema točke "razno" raspravljena još kao "nulta točka" dnevnog reda, zbog prisustva gospodina Branka Jovovića na sjednici, čiji se zahtjev razmatrao. Naime, gospodin Jovović se žalio na zaključak Općinskog poglavarstva da se dopusti ograđivanje plaža do 31.12.2007. godine, uz obrazloženje da je ta odluka nezakonita. Načelnik je argumentirao zakonitost te odluke te je Općinsko poglavarstvo donijelo zaključak da je prethodna odluka donijeta u skladu sa svim propisima te da se gospodinu Jovoviću predlaže da, ukoliko smatra potrebnim, zatraži provjeru zakonitosti te odluke kod nadležnih institucija.

            Općinsko je poglavarstvo razmatralo i tri zahtjeva za davanje suglasnosti na projekte za izdavanje lokacijskih dozvola. U dva je predmeta dana suglasnost (jedna od njih odnosi se na rekonstrukciju objekata u TN Petalon od strane Maistre), a jedna suglasnost nije dana zbog inkopatibilnosti priloženog projekta sa Prostornim planom uređenja Općine, uz obrazloženje da će se ta pitanja rješavati Urbanističkim planom uređenja.

            Crvenom križu Primorsko-goranske županije i Caritasu Porečko-pulske biskupije odobreno je po 500 kuna humanitarne pomoći, a potvrđena je i kupnja jednog ortopedskog kreveta i noćnog ormarića za Dom za starije i nemoćne osobe iz Rovinja, vrijednosti nešto veće od 12.000 kuna, za što su planirana sredstva u rebalansu Proračuna.

            Razmatrana je tematika odvoza smeća iz sela u zaleđu Vrsaru te je donijet zaključak da se kod "Usluge" urgira da pravovremeno prazni kontejnere, te da se njihov broj poveća čim bude mogućnosti.

            AMK-u "Skok-racing" dan je rok od 8 dana da ukloni sve što je preostalo na velikom parkiralištu od utrka čiji su bili organizatori, te će im se poslati obavijest da ne planiraju više organizaciju nikakvih manifestacija u Vrsaru budući da one, zbog učestalih kršenja zaključaka Općinskog poglavarstva od strane AMK "Skok-racinga", više neće dobivati suglasnost.

            Jednoj je fizičkoj osobi dana suglasnost za priključak na vodovodnu mrežu u svrhu poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednoj parceli.

            Razmatran je, naposljetku, još jedan zahtjev gospodina Čuke da se uklone stabla koje se nalaze na općinskom zemljištu uz njegovu parcelu na Kapetanovoj stanciji te je donesen zaključak da se pozovu stručnjaci koji će procijeniti da li to drveće može predstavljati opasnost ili pričinjavati štetu na okolnim građevinama.

           

           

Marin Grgeta,

Referent za društvene djelatnosti i informiranje

Općine Vrsar

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani