NEWS
Laguna Ironman 800

Vrsar: Buka može, ali samo na pet lokacija

10.07.2016. 08:30; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Buka može, ali samo na pet lokacija
vrsar-barke

Na posljednjoj sjednici vrsarskog općinskog vijeća prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za 2015. godinu koji je bio planiran u  visini od 30,6 milijuna kuna, ali je prosinačkim rebalansom smanjen na 26,8 milijun kuna.
Do smanjenja je ponajviše došlo zbog izostanka realizacije projekta kanalizacije u poslovnoj zoni Neon (3,2 milijuna kuna), izgradnje nekih lokalnih cesta (2
milijuna kuna), te revitalizacije sjeveroistočne kule (393 tisuće kuna) i uređenja rive (180 tisuća kuna). Može se istaknuti da su općinski prihodi od poreza veći za 22 posto od onih u 2014. godini, pri čemu se prihodi od poreza na dohodak veći za čak 27 posto.
Općina se tijekom lanjske godine nije zaduživala, ali je zato dala jamstvo za zajam tvrtki Montraker u visini od 453 tisuće kuna za izgradnju marine  Funtana.

Donesen je općinski godišnji program gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje za 2016. godinu  vrijedan 4,1 milijun kuna.
Najviše će se novaca investirati na odvodnju sanitarnih otpadnih voda u Kloštru (1,4 milijun kuna), rekonstrukcija tlačnog cjevovoda u Salinama (450 tisuća kuna), izradu glavnog projekta sustava odvodnje u Flengima i Gradini, te rekonstrukciju kanalizacije na nekoliko lokacija u Vrsaru (305 tisuća kuna).
Donesena je odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (do 88 decibela) prilikom javnih događanja od Uskrsa do 30. listopada, a odnosi se na područje luke Vrsar, starogradsku jezgru, područje Sportskog centra Saline, poluotok Montraker i aerodrom Crljenka.
Prema odluci organizator je dužan pismeno obavijestiti općinsko komunalno redarstvo o vremenu i lokaciji događaja.

A. Dagostin, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email