NEWS

Vjećnićka pitanja, drugi dio…, sa sjednice Gradskog vijeća 24.4.2008.

25.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Vjećnićka pitanja, drugi dio…, sa sjednice Gradskog vijeća 24.4.2008.
886IMG_2491.JPG

Pročelnik za Komunalni sustav, Milan Laković je rekao: " Glavni se kanalizacijski kolektor gradi ove godine, upravo se izrađuje Studija zbrinjavanja otpadnih voda za zaleđe i projektira se kanalizacijska mreža za naselje Varvari. U komunalnom odjelu grada postoji cjenik za priključenje na kanalizaciju, a na primjer za 1 stambenu jedinicu takva cijena je oko 6.000 kuna".
"U rekreacijskoj zoni gradi se zaštitni kameni zidić od Rotonde do Brula, obnavlja se devastirani prostor od strane – zakupaca – ugostitelja i sanira prometnica. Grad vodi brigu o zelenilu, primjer novog parkirališta gdje se sadi preko 80 stabala, a i ovdje ćemo posaditi više nego što je srušeno. Prije par dana Poglavarstvo je izabralo izvođača, a sada teče rok od 12 dana za moguće žalbe. Ukoliko ih ne bude, radovi će otpočeti početkom svibnja i trajat će 40 radnih dana".
Vijećnik Damir Miloš se kratko očitovao na odgovor : " To je propust, ponovno se gradi u turističkoj sezoni".

Vijećnik Graziano Musizza podsjetio je da još nije dobio odgovor na ranije postavljena pitanja, te pitao:
" Živim u Ronjgovoj ulici, tamo sam 1972. godine izgradio kuću i tu je bilo predviđeno 12 parkirališnih mjesta. Sada, već duže vrijeme, nemam gdje parkirati, da li imam pravo na ta parkirališna mjesta" ?
Gradonačelnik, Edi Štifanić je rekao: " Javne površine su javne, tko prvi dođe, taj parkira, no problem postoji. Ispitat ćemo sve površine na kojima bi mogli napraviti više malih parkirališta".
Član Poglavarstva zadužen za komunalni sustav, Edo Kos je rekao: " Teško je odgovoriti na ovakvo pitanje, jer je problem složen, trebalo bi predhodno napraviti analizu stanja u prostoru, no u ovom konkretnom naselju situacija je teška, jer ima puno bespravnog. Ukoliko krenemo u analizu, otvorit ćemo Pandorinu kutiju bespravne gradnje, dogradnje, uzurpacije javnog zemljišta, nelegalno priključivanje objekata od strane komunalnih poduzeća ( 90-tih godina ) itd. Možemo uraditi analizu jedne ulice kao probu, da vidimo što ćemo dobiti i što treba poduzeti".

Vijećnica Sanja Oplanić pitala je zašto nisu pozvani nadležni na sastanak vlasnica dječjih vrtića sa vijećnicima, te što je sa Klubom umirovljenika ?
Na pitanje o sastanku sa vlasnicama dječjih vrtića odgovorio je vijećnik Damir Miloš, rekavši da su vijećnici u sklopu redovitog rada, priprema za sjednice Gradskog vijeća organizirali sastanak na kome su se informirali o problemu koji postoji i da su svi vijećnici bili pozvani, bez obzira na stranku ili Listu.
Gradonačelnik Edi Štifanić je rekao: " Bivši restoran "Galija" ide drugi tjedan, u utorak, na Poglavarstvo. Taj prostor smo namijenili za Klub umirovljenika, a Praktikum za Ugostiteljsku školu bit će izgrađen na starom nogometnom igralištu. Parkiralište kod Osnovne škole Poreč počet će se preuređivati, odmah nakon završetka školske godine 21. lipnja 2008. godine. Za problem u privatnim dječjim vrtićima osobno znam od siječnja 2008. godine, a ne kako su pisali neki mediji od 1. ožujka. Problem je u tome što još nije bilo rebalansa Proračuna Grada Poreča u 3. ili 4. mjesecu, već će se on dogoditi u svibnju 2008. godine".

Vijećnika Mendikovića je interesiralo u kojoj je fazi Projekt OŠ Finida i kada će otpočeti izgradnja, što je sa DPU stancije Sv.Ana, te kada će se početi rješavati problem galebova ?
Gradonačelnik Edi Štifanić je izvjestio vijećnike da za nekoliko dana Grad Poreč predaje zahtjev za Lokacijsku dozvolu za OŠ Finida, a da će za 15 dana sve biti spremno za raspisivanje Natječaja za izvođača radova. Vijećnici su obavješteni i da su Veterinari tražili još vremena, zbog sadašnjeg pitanja bjesnoće i kada to rješe pozabavit će se i galebovima. Pročelnik UO za prostorno planiranje Damir Hrvatin je izvjestio da je izrada DPU za stanciju Sv. Ana u tijeku, da je izrađivač prijedloga DPU – Institut za poljoprivredu i turizam, te da je 12. ožujka 2008. godine dostavio Izmjene plana koje su učinjene po prijedlozima iz javne rasprave, sada se za plan ishoduju potrebne suglasnosti nadležnih i nakon toga će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

Vijećnik Marijan Filipović je rekao da se iz novina informira o tijeku Natječaja za prodaju zemljišta na Facinki, a da kao vijećnik nema niti jednu službenu informaciju. Dvorana se gradi, no za OŠ Finida i na prošlom Gradsko vijeću je rečeno za 15 dana. Molim informaciju ?
Gradonačelnik Poreča, Edi Štifanić je rekao da se za sjednice Gradskog vijeća priprema tako što pokušava pogoditi koja će pitanja postaviti vijećnici, te za ta "moguća" pitanja – priprema odgovore. Jedno od tih pitanja je i Facinka.
" Nakon prvog provedenog natječaja za prodaju parcela na Facinki, postignuta je cijena od 330 eura za kvadratni metar površine i bilo je logično da u 2. natječaju to bude početna cijena. Nakon isteka roka u 3. natječaju išli smo na smanjenje od 10 %. Oporba je još prije prvog natječaja špekulirala da se neće postići cijena viša od 150 eura, mi smo realno računali sa 220 eura. No, sve te bespotrebne, a i štetne polemike i pisanje medija ide na ruku onima koji žele kupiti jeftinije, a ne Gradu. U 4. natječaju smo odredili početnu cijenu od 270 eura i promjenili neke uvjete".

Vijećnik Pavao Ružić, zbog nemogućnosti da osobno nazoči sjednici, poslao je pismena pitanja.
Na kraju "Vijećničkog sata" vijećnicima se predstavio Dragan Miletović pročelnik novog Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, a iznoseći podatke o preuzetim predmetima iz Županijskog ureda za prostorno uređenje i gradnju – koje analiziraju – naglasio je da se najveći broj nerješenih predmeta odnosi na KOMUNALNI SUSTAV ( "Usluga" i Grad Poreč ). U planu rješavanja zaostataka prvo rade razdvajanje predmeta : na kompletne i nekompletne i to imenuju: pokretanjem predmeta. Takvih pokretanja predmeta će biti 200 na mjesec, a rješavanja predmeta oko 120 na mjesec. Za taj plan je potrebno 4 djelatnika, a sada ih imaju 2.

Vijećnica Snježana Mekota je novog pročelnika pitala: " Da li postoji nekakva norma, koliko jedna osoba može rješiti predmeta " ?
Dragan Miletović je odgovorio: " Ne postoji takav normativ, u Državnom uredu je interna norma 15 predmeta na mjesec po djelatniku. Vraćam se našem planu, za sada smo već identificirali 50 nekompletnih predmeta – kompjuterizirana je baza podataka, te kada popunimo predviđena radna mjesta, imat ćemo realnu osnovu za ostvarenje plana".

R.V.Aleksić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email