NEWS
HALF MARATON S

Višnjanska oporba održala pressicu – NEOPISIVO u 21.stoljeću

09.03.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Višnjanska oporba održala pressicu – NEOPISIVO u 21.stoljeću
33Picture067.jpg

Otvarajući konferenciju za novinare Kristijan Štenta, Predsjednik podružnice IDS-a Višnjan rekao je: " Neopisivo je u 21.stoljeću da načelnik Općine Višnjan, gospodin Matić ne želi pružiti informacije, a kamoli suradjivati sa oporbenim vijećnicima ( IDS-a ) koji zastupaju u Općinskom vijeću 44 % birača općine Višnjan".

Nevija Poropat, Predsjednica Kluba vijećnika IDS-a u općinskom vijeću Višnjana rekla je da vlada potpuna neinformiranost oporbenih vijećnika od strane vladajuće koalicije i da su koalicijski vijećnici samo glasačka mašina Poglavarstva i Načelnika općine. Načelnik izdaje priopćenja sa svojim stavovima, općinsko vijeće se saziva svaka 3 mjeseca o čemu se ne obavještavaju mediji.

IDS ne zna kako doći do podataka o načinu na koji se gospodari javnim novcem, jer općina je u 2006.godini potrošila skupa sa Turističkom zajednicom na reprezentaciju 80.000 kuna, za Dan općine daljnjih 90.000 kuna, otvara nova radna mjesta u općini, otvara Ured općine Višnjan u Bruxselles-u, a s druge strane ne izdvaja ni kunu za popravak nerazvrstanih cesta, ukida se socijala ( participacija za boravak u dječjem vrtiću djeci socijalno ugroženih obitelji ), ne čini se ništa na prodaji poljoprivrednog zemljišta. Planirani prihodi za 2007.godinu od 10 milijuna kuna, planiraju prihod od 45 % tog iznosa od prodaje gradjevinskog zemljišta u vlasništvu općine. Na pitanje vijećnika IDS-a što je sa višnjanskim silosom ( vlasništvo "Agrokora" ) , da li će se prodati ili rušiti, odgovor još čekamo ? Situacija je neizvjesna, jer pšenicu uroda 2006. godine poljoprivrednici su predali u silos na čuvanje, a pšenica je prevežena u Karlovac gdje je preradjena u stočno brašno, pa se pitamo kako će oni dobiti i koje brašno za vlastite potrebe ? Gdje će predati pšenicu iz uroda 2007.godine ? Nema odgovora ni na pitanje : "Zašto je raskinut ugovor sa Zajednicom Talijana Višnjan o korištenju i uredjenju palače Sinčić, na rok od 99 godina" ?

IDS je još u prosincu 2006. godine inicirao Tematsku sjednicu općinskog vijeća o tome, i ništa. Odgovor koji dobijamo je: pregovori u tijeku, a gradjevinska je dozvola za rekonstrukciju bila izdana.

Iako više puta upitan pročelnik nije javno obavijestio koliko je zapošljeno novih djelatnika u općinskim Upravnim odjelima, gradskom komunalnom poduzeću "Monteneso" i gradskom poduzeću "VIRA". Utemeljeno je Poglavarstvo, ali ne znamo da li su novoizabrani odbori i koji, da li su neki odbori ukinuti i slično ( osigurano u proračunu 500.000 kuna ). Sada se ide u Izmjene i dopune Prostornog plana općine Višnjan, ukidaju se poslovne zone Višnjan I i II, a proširuje se poslovna zona Višnjan – Milanezi. No, osim toga pristigli su i zahtjevi gradjana za pojedine izmjene, ali smo dobili odgovor da to ovaj put neće ići.

Istarska županija u Bruxselles-u ima svoj Ured, pa ne vidimo svrhu otvaranja Ureda općine Višnjan ( ured zajednički otvaraju Višnjan, Bale i Tinjan – u svima na vlasti "neovisne liste" ) i k tome kažu da je za to predvidjeno potrošiti svega 70.000 kuna godišnje.

Nova općinska firma "VIRA" (Višnjanska razvojna agencija) ima 2-3 zaposlena, općinsko komunalno poduzeće "Monteneso" kupuje strojeve, a nema Plan rada, pa se pitamo što rade, još čekamo odgovor.

Računovodstvo se prije vodilo zajednički za 4 općine, a sada se Višnjan izdvaja iz toga bez obrazloženja, pa se stječe dojam da se to čini zbog zatvaranja izvora informacija o financijama općine Višnjan. Tu su upošljene 2 nove radnice.

Istodobno ponovo ističemo činjenicu da 11 kilometara pristupnih cesta selima još nije asfaltirano, niti su zakrpali rupe i počistili blato.

za Poreštinu.info: R.V.Aleksić

Print Friendly, PDF & Email