NEWS
Best of Poreč

Vijećnička pitanja sa 32. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo – pitanja vijećnika NLRK Steve Žufića

07.10.2016. 00:50; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Vijećnička pitanja sa 32. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo – pitanja vijećnika NLRK Steve Žufića
stevo-zufic

1. pitanje: SPORTSKA LUČICA POD LUČKOM UPRAVOMPitanje postavljam gradonačelniku Štifaniću.

Kako je to naša sportska lučica prenesena na Lučku Upravu, koja je državna lučka uprava, kada znamo da smo je mi gradili sredstvima naših građana i za građane i sada je ona poklonjena državi (koja si i sama u procesu totalne centralizacije grabi šta stigne).

Pitanje je:

tko je to i kada odlučio, jer najmjerodavnije tijelo je ovo Gradsko vijeće, a ono o tome nije raspravljalo niti pod razno.

Pitanje je također:

dali će naši građani za vezove plaćati u toj državnoj Lučkoj upravi vezove kao i ostali građani u susjednim Lučkim upravama kao Vrsar, Funtana, Rovinj, Umag i sl. ili će za Porečane biti specijalne cijene i specijalni tretman.

2.pitanje: Natječaj za Podmjeru 7.2.1. za projekte izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i odvodnje i pročišćavanja

Pitanje postavljam dogradonačelniku Lorisu Peršuriću

Prije par dana (05.10.) je završio natječaj za Podmjeru 7.2.1. za projekte izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i odvodnje i pročišćavanja. Poduzeća nadležna za odvodnju (Odvodnja d.o.o.) i za vodoopskrbu (Istarskii vodovod), mogli su na području Grada Poreča prijaviti po jedan projekt vrijednosti do 1.250.000 EUR 100% bespovratno. Znamo da je velika potreba:

–   za rekonstrukciju vodovoda u Červar Portu,

–   za izgradnju oborinske i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacije u Červar portu.

Na ta taj sam natječaj već upozoravao i tražio da se parvovremeno pripremimo. Znamo da su velike su potrebe i za izgradnju i rekonstrukciju osim Červar porta i u drugima naseljima Grada Poreča manjim od 2000 stanovnika (jer ta su naselja prihvatljiva), a to je cijelo područje Grada Poreča osim naselja Poreč.

Prijava je, dakle. bila otvorena od 5.9. do 5.10.2016., a za prijavu projekta Gradsko vijeće Grada Poreča je trebalo dati suglasnost za konkretan projekt uz u Natječaju propisan obrazac Opis projekta. Grad Poreč u vrijeme otvorenog natječaja nije dao nikakvu suglasnost jer Predsjedništvo GV-a u u tom vremenu nije sazvalo sjednicu.

Unaprijed naslućujem odgovor da se na području Grada nije prijavio niti jedan projekat, ali ću dogradonačelniku Peršuriću, ipak, postaviti pitanje:

a) da li smo prijavili neki projekat
b) koliko smo projekata prijavili,
c)  koje projekte i gdje,
d
) koje vrijednosti
e) i tko ih je prijavio

Inicijativa:Naši mali ribari sa malim obalnim ribarstvom nemaju sreće. Ministarstvo ne uvažava njihove argumente i kako smo već više puta navodili od 3500 dopusnica za mali obalni ribolov mali ribari iz cijele Istre su dobili svega 19 dopusnica, a u gradu Poreču njih par.

Ne priznaje se ni tradicija, ni povijesna prava naših malih ribara nego je birokracija odrezala svoje i ne popušta. Župan, na višekratne zahtijeve, nije htio primiti naše male ribare na razgovor ni prošle ni ove godine, već im je pisao neko pismo. Pitanje je da li je po mojoj inicijativi od prije šest i više mjeseci na ovome vijeću da se Gradsko vijeće i gradonačelnik uključe u rješavanje tog problema – bilo što učinjeno.

Porečki mali ribari se pripremaju za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakonskih i podzakonskih akata, koji ih na tako grubi način diskriminiraju pa je sada moja inicijativa da se Grad Poreč uključiti i pomogne malim ribarima u pripremi zahtijeva za ocjenu ustavnosti zakona o ribarstvu i Pravilnika o malom obalnom ribarstvu koji naše ribare dovode u takvu poziciju.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani