NEWS

Vižinada: Hoće li Općina tri milijuna kuna vratiti kupcu?

29.04.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vižinada: Hoće li Općina tri milijuna kuna vratiti kupcu?


 Nakon nekoliko dana natezanja danas ujutro bit će održana sjednica Općinskog poglavarstva samo s jednom točkom dnevnog reda – što s novcem za prodane škole u Bajkinima i Vižinadi, koji je stigao prekasno. Bivše školske zgrade, koje su bile općinsko vlasništvo, prodane su lani »u paketu« na javnom natječaju zagrebačkoj tvrtki Infoecho. Novac je trebao stići na račun Općine u listopadu, ali nije ni do kraja godine. Uplata od gotovo tri milijuna kuna »sjela« je na račun u ponedjeljak, 24. travnja, a istoga dana navečer Poglavarstvo je potvrdilo odluku o raskidanju ugovora. Ta odluka nije formalno provedena. Što općinska vlast sada kani učiniti?

Načelnik Marino Baldini rekao nam je da je Općini bitno dobiti novac zbog investicija koje su počeli ili ih planiraju, ali ga odluke Vijeća i Poglavarstva obvezuju na raskidanje ugovora i vraćanje novca.

– Vlasnica tvrtke Infoecho bila je na sjednici Poglavarstva 1. travnja, na kojoj je predstavila program i obećala uplatu kupoprodajne cijene u roku od osam dana. Poglavarstvo je odlučilo ne mijenjati odluku o raskidu ugovora, osim ako novac stigne na vrijeme. Kasnije sam saznao da je dokaz o uplati stigao u Općinu dopodne, ali nisu uplaćene zatezne kamate, i 24. travnja navečer je Poglavarstvo odlučilo definitivno raskinuti ugovor. Ne mogu raditi mimo zaključaka Vijeća i Poglavarstva, a oni su svi za to da se ugovor raskine. Činjenica je da se u Općini gradi i da smo u velikim neprilikama ako ne prodamo ta dva objekta, ali i državna revizija postavila je pitanje zašto ugovor nije raskinut kad ga kupac ne poštuje, rekao nam je Baldini.

Predsjednik Općinskog vijeća Valter Šikman pak tvrdi da je Baldini imao nalog Vijeća da raskine ugovor još 8. ožujka.

– Nedavno sam saznao da je novac stigao na račun, ali načelnik je morao prije raskinuti ugovor. Ne može godišnji odmor pravnice biti izgovor da se to ne napravi. Ne mogu komentirati ovu situaciju jer se nisam konzultirao s ostalima, rekao je Šikman.

Općina Vižinada već nekoliko godina svoje investicije veže uz prodaju zgrade nekadašnje škole u Bajkinima. Kad je na prodaju ponuđena i stara školska zgrada u jezgri Vižinade, na inicijativu pokojnog načelnika Alda Ritoše, tadašnje Vijeće (u kojem je većinu imala koalicija IDS-a i SDP-a) odlučilo je dati ih na tržište u paketu. Jedino je Infoecho predao ponudu i platio nešto više od 300.000 kuna jamčevine. Međutim, obavezu uplate kupoprodajne cijene, za što su trebali kredit banke, nisu poštovali jer zemljišnoknjižno vlasništvo nije bilo »čisto«, a uredan izvadak kupac je, navodno, dobio u prosincu prošle godine. Nakon toga Infoecho je, opet navodno, mijenjao banku, pa je procedura produžena.

Valja dodati da od trenutka promjene vlasti u Vižinadi (sada Općinu vodi koalicija SDP-a, nezavisnih i HSS-a), IDS-ovi vijećnici pokušavaju osporiti prodaju zgrada »u paketu« i vratiti postupak na početak, odnosni prodati samo školu u Bajkinima. Kako su se toj opciji u međuvremenu priklonili i članovi Poglavarstva iz vladajuće koalicije, nije jasno. Je li netko drugi »bacio oko« na jednu ili obje škole? Ne rade li vijećnici u ovom slučaju protivno interesu Općine, jer imaju na računu novac za investicije koje tko zna kako će inače financirati? Ili možda netko od njih zna više o svemu, ali ne govori to javno, pa na taj način stvara zbrku? Odgovore bismo možda mogli dobiti danas na sjednici Poglavarstva.

S. Matejčić, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email