NEWS

Usluga Poreč: Puno toga smo napravili kako bi naši građani imali uslugu na europskoj razini

KAKO-STVARATI-MANJE-OTPADA
24.01.2020. 10:28; ; Početna / Gospodarstvo / Usluga Poreč: Puno toga smo napravili kako bi naši građani imali uslugu na europskoj razini

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom te podjelom zajedničkih ili pojedinačnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika odnosno prema tako često spominjanom načelu ‘onečišćivač plaća’.

Puno je posla i predradnji trebalo odraditi da bi naši građani imali uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada upravo ovakvu kakva je danas. Od onog trenutaka kada su i postavljene zakonske odredbe postupanja sa otpadom u našoj državi, nismo gubili vrijeme te se krenulo sa realizacijom.

Krenuli smo sa nabavom potrebnih spremnika, čipova, informacijskih sustava, kamiona, podzemnih spremnika, otpadomjera i odgovarajućih kartica. Još prije toga izgrađena je pretovarna stanica i reciklažno dvorište čime smo sve osigurali uvjete i za prestanak odlaganja otpada u našem Gradu te zatvaranje i sanaciju odlagališta  koje je ovih dana i započelo. Cijelo vrijeme trudili smo se što više upoznavati naše građane sa svim promjenama koji će nastupiti po pitanju otpada u našem Gradu. Često se zajednička komunikacija događala i na samim obračunskim mjestima naših korisnika budući smo u proteklih godinu dana obišli sve ulice, naselja, sela ali i lokalne Općine radeći na postavljanju novog sustava.   

Stari sustav koji je omogućavao da se otpad može baciti kada, gdje i koliko hoćemo, Zakonom, Uredbom i Odlukom, izbrisan je te ga se kao takvog ne bi trebali više niti prisjećati.

Da je po putu bilo problema, bilo je. Osim što smo uvodili sustav koji je kompletno novi i drugačiji od onoga na što smo svi bili naviknuti pojavio se ogroman problem ali i opterećenje za sustav koji je još u razvoju.  Svjedoci smo svi onih početnih mjeseci novog sustava i  tzv. divljih odlagališta otpada u prirodi, neovlaštenih odlaganja otpada po tuđim spremnicima ili u zelenim otocima ali i na samim javnim površinama po Gradu. 

Živimo u Gradu koji je prepoznat po svom standardu čistoće, urednosti i visokog stupnja ekološke razvijenosti, a sve aktivnosti koje su se provodile po pitanju gospodarenja otpadom u našem Gradu bile su motivirane upravo održavanjem ali i podizanjem prednjih standarda i na višu razinu.

Jedna od posljednjih aktivnosti bila je i uvođenje institucije ugovorne kazne.

S obzirom na zakonske mogućnosti s jedne strane te nužnog djelovanja kao odgojne mjere s druge strane dijelu korisnika izrečene su kazne.
U proteklih mjesec dana u suradnji upravo sa našim građanima uskladili smo mnogobrojne situacije na terenu. Podosta korisnika sad je prvi put preuzelo svoje kartice ili spremnike, dio korisnika odjavio je uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada budući se njihove nekretnine više ne koriste, prodane su ili situacije gdje se objekti koriste samo za vikend odmore, a ne za stalno stanovanje. Upoznali smo se s nedoumicama koje naši građani imaju po pitanju otpada, bili smo kritizirani ali i pohvaljeni.
Kako bi se promijenio odnos prema otpadu potrebno je da se svi uključimo te shvatimo potrebu nužnih promjena pri čemu je svakako to shvaćanje posljedica dobrog informiranja, komunikacije i edukacije.
Mi ćemo kao Društvo sigurno razmotriti situacije koje su se ovim putem pokazale nedovoljno jasne, a vjerujemo da će i naši korisnici promijeniti neke svoje stare navike.

Još jednom želimo naglasiti da imamo razvijen sustav gospodarenja otpadom koji osigurava odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada koji je pravilno razvrstan i koji su naši građani prihvatili i provode ga. Istina je da postoje i pojedinci koji nisu prihvatili nova prava i obveze korisnika naših usluga zbog čega dolazi do onečišćenja sortiranog otpada, odlaganja otpada pokraj spremnika ili drugih prepoznatih situacija nepropisnog postupanja sa otpadom. 

Zajedničkim snagama i pozitivnim primjerima stvorili smo sustav i naviku pravilnog gospodarenja sa otpadom, a na nama je kao nositelju svega da i dalje radimo na unaprjeđivanju sustava na način da on postane poticajan za sve korisnike, učinkovit i održiv.  

 

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email