NEWS

Usluga Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme

natječaj-posao
03.06.2022. 21:45; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme
Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta u RJ Čistoća, RJ Hortikultura i groblje i RJ Komercijalne djelatnosti od dana 3.6.2022. godine, raspisuje se NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME
 
❖ RADNA JEDINICA ČISTOĆA
​RADNIK II
( 5 izvršitelja )
Poslovi radnog mjesta:
▪ obavlja poslove pražnjenje kontejnera i kanti,
▪ sakupljanje korisnog otpada,
▪ ručno selektiranje korisnog otpada,
▪ obavljanje poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
▪ kontroliranje ulaza i izlaza sa odlagališta,
▪ vrši odvage ulaza i izlaza komunalnog i korisnog otpada,
▪ usmjeravanje dospjelog otpada na određene lokacije unutar odlagališta,
▪ dodavanje materijala za prešanje strojaru,
▪ obavlja i ostale poslove po nalogu poslovođe.
Uvjeti:
a) NKV
 
MEHANIČAR II
( 1 izvršitelj )
Poslovi radnog mjesta:
▪ obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti popravaka i održavanja cjelokupnog voznog parka Društva
▪ popravlja, održava i farba kontejnere i vrši popravke na nadogradnjama vozila (bravar – autolimar),
▪ brine o sredstvima za rad te urednosti i čistoći mehaničke radione,
▪ obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.
Uvjeti:
a) KV
 
❖ RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE
KOSAC
( 1 izvršitelj )
Poslovi radnog mjesta:
▪ kosi i održava zelene površine,
▪ vodi dnevnu brigu o ispravnosti i čistoći kosilice, alata i uređaja,
▪ pravovremeno prijavljuje kvarove i oštećenja,
▪ radi i sa ostalim uređajima po potrebi,
▪ obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.
Uvjeti:
a) NKV
 
VOZAČ I
( 1 izvršitelj )
Poslovi radnog mjesta:
▪ vozi autoplatformu i autocisternu te druga vozila po potrebi i dnevnom nalogu,
▪ svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo sposobno za obavljanje prijevoza,
▪ vodi dnevnu brigu o čistoći i urednosti vozila, stroja ili uređaja,
▪ brine o periodičkom i tehničkom pregledu vozila,
▪ ispunjava tahografe i ostalu popratnu dokumentaciju,
▪ pravovremeno ukazuje na kvarove, nedostatke i oštećenja,
▪ obavlja radove na visini,
▪ vrši rezanje i orezivanje stabala,
▪ vozi radnike i strojeve do radnog mjesta po nalogu voditelja,
▪ vrši razne prijevoze po nalogu, deložacije i sl.
▪ radi na montaži i demontaži bine,
▪ radi na poslovima novogodišnje dekoracije,
▪ vrši polijevanje autocisternom,
▪ obavlja i druge ostale poslove po nalogu voditelja.
Uvjeti:
a) KV
b) osposobljen za vozača B i C kategorije
 
❖ RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
KONTROLOR PARKIRALIŠTA II
( 1 izvršitelj )
Poslovi radnog mjesta:
▪ vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
▪ obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
▪ obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
▪ vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama ,
▪ odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
▪ vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
▪ svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
▪ odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,
▪ obavlja i druge poslove po nalogu samostalnog referenta za kontrolu i naplatu parkiranja i voditelja.
Uvjeti:
a) SSS
b) poznavanje rada na računalu,
c) osposobljen za vozača B kategorije.
 
Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti:
a) životopis,
 
Za radno mjesto Kontrolor parkirališta II i vozač I:
a) preslik vozačke dozvole
 
Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.​
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.
Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukoliko radnik bude uspješno izvršavao radne zadatke, radniku će se ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
 
Rok za podnošenje prijave je 20.6.2022. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.
Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:
USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,
s naznakom:
„Prijava na natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme: za radno mjesto _______“.
 
Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 ( osam ) dana od donošenja odluke.
 
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.
Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu ( Glas Istre), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..
 
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.
 
Print Friendly, PDF & Email