NEWS

Usluga Poreč najavljuje nastavak ulaganja u poslovne prostore, objekte i uslugu

20230331_105251
27.04.2023. 10:00; ; Početna / Gospodarstvo / Usluga Poreč najavljuje nastavak ulaganja u poslovne prostore, objekte i uslugu

Kontinuiranim ulaganjem u poslovne prostore, objekte pod upravom Usluge Poreč i nabavom nove mehanizacije, strojeva i vozila osiguravamo najveću razinu kvalitete usluga koje pružamo, poboljšavamo i ubrzavamo poslovne procese, a svim našim partnerima osiguravamo učinkovitije i konkurentnije poslovanje.

Usluga Poreč je do sada realizirala nekoliko projekata usmjerenih na unaprjeđenje poslovnih prostora na Tržnici Poreč. Jedan od značajnijih projekata je sanacija krovišta iznad poslovnih prostora, a sanacija je uključivala zamjenu pokrova, demontažu starih i postavljanje novih sljemenjaka, sanaciju ravnog dijela krovišta te postavljanje toplinske izolacije na sve površine krovišta.

U zatvorenom dijelu tržnice izvršena je zamjena ulaznih vrata. Tako su postavljena tri nova seta  dvokrilnih aluminijskih automatskih evakuacijskih vrata sa senzorima pokreta. U sklopu ovih aktivnosti, krenulo se i sa zamjenom vanjske stolarije, a gdje je jedan dio već odrađen, dok je drugi u planu u narednim tjednima. U planu su i daljnje aktivnosti, poput ugradnje sustava za hlađenje, grijanje i ventilaciju u unutarnjem dijelu gradske tržnice, te uređenje fasade na preostalom dijelu upravne zgrade i poslovnih prostora na Tržnici Poreč.

Sve su ovo aktivnosti koje će se uklopiti sa planiranom rekonstrukcijom  i uređenjem otvorenog dijela gradske tržnice Poreč, a za što je već izrađeno idejno rješenje i ugovorena izrada glavnog projekta.

U dijelu upravljanja poslovnim prostorima, a s obzirom na kretanja na tržištu rada, neiskorišteni poslovni prostor u Prvomajskoj ulici preuređen je i obnovljen na način da je u istome  organiziran smještaj za sezonske djelatnike Društva. Prostor je uređen za smještaj ukupno 8 djelatnika, te je podijeljen na dva kata, svaki sa malom zajedničkom kuhinjom te kupatilom. Ovom investicijom Društvo želi postati konkurentan poslodavac te na taj način osigurati dovoljan broj djelatnika za turističku sezonu kada se obim posla višestruko uveća.

Značajan investicijski ciklus planiran je i u drugim radim jedinicama. Na porečkom gradskom groblju u planu je izgradnja dodatnih grobnih mjesta i to niša za ljesove i niša za urne, za što je već dobivena građevinska dozvola.  Radi se o izgradnji takve vrste grobnih mjesta koje već par godina nema više na raspolaganju. Osim toga, nastavlja se sa već započetom sanacijom starih grobnica, također na groblju u Poreču, a za ovu godinu planirana je sanacija desetak takvih grobnica.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email