NEWS

USLUGA POREČ u povodu Nove 2005. godine

03.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / USLUGA POREČ u povodu Nove 2005. godine
321usluga_glava.gif

Kako ocjenjujete proteklu godinu?

Stanje u komunalnom poduzeću s analizom financijskih izvješća za 2003. godinu, koje je sačinila stručna revizorska kuća, bili su snažan poticaj da upregnemo sve dobronamjerne i raspoložive potencijale u cilju bolje organiziranosti i racionalnijeg ponašanja, kako i u podizanju opće motiviranosti da funkcioniramo tako, kako bi naši građani i gospodarstvo vjerujem željeli.

Mjesta odgovornijem kako i racionalnijem ponašanju zasigurno ima. Mi članovi Uprave čvrsto vjerujemo u radne potencijale naših zaposlenika ali moramo isto tako reći da je na nekim pozicijama potrebno neznatno mozaik presložiti pa rezultati sigurno neće izostati.

Da bi Grad Poreč izvršavao jednu od svojih obveza prema svojim poreznim obveznicima formirao je svoje komunalno poduzeće koje će u njegovo ime izvršavati određene komunalne aktivnosti.U našim međusobnim odnosima ima cijeli niz lijepih primjera suradnje i međusobnog uvažavanja ali ima i primjera koji ukazuju da suradnja može i mora biti brža, bolja i efikasnija. Po mom sudu u tom prepoznavanju leži tajna ukupno dobrih rezultata koje zasigurno svi očekujemo a pogotovo korisnici naših usluga.

U razdoblju koji je za nama dešavali su se i neki pojedinačni slučajevi nenamjenskog trošenja sredstava kanalizacijskog doprinosa koji je namijenjen izgradnji kanalizacijske infrastrukture. Dobri poznavatelji prilika u našem trgovačkom društvu znaju da od 1996. godine nisu vršene korekcije cijena komunalnih usluga a da su ostali troškovi koji direktno utječu na te cijene u kontinuitetu samo rasli, pa smo se tako snašli u vrlo nezavidnom položaju, koji nam je u pojedinim vremenskim razdobljima značajnije utjecao i na samo funkcioniranje društva. Također je sigurno mnogima poznata problematika pražnjenja septičkih jama. Tragom postupanja po odluci Poglavarstva Grada Poreča i praćenjem realnih troškova možemo sa sigurnošću konstatirati da i mi čvrsto stojimo na stanovištu da se akcija nastavi što je posebno opravdano sa stanovišta zaštitite okoliša ali da istovremeno moramo iznaći načine kako osigurati dostatna sredstva za pokrivanje troškova. O tome smo već sredinom ove godine upozoravali i vjerujem unazad par dana došli i do odgovarajućeg rješenja za 2004. godinu ali cijenimo da Gradska vlast mora definirati konkretan model rješavanja te problematike i za 2005. godinu, kako ponovno ne bi došli u slične situacije. Jasno nam je da istovremeno sa strane našeg trgovačkog društva moramo u kontinuitetu raditi na iznalaženju unutarnjih rezervi i maksimalnoj racionalizaciji troškova.

……..

Kompletan intervju pročitajte na www.usluga.hr

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email