NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Usluga Poreč: sažetak aktivnosti

28.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: sažetak aktivnosti
469usluga_logo.gif

Radna jedinca ČISTOĆA

Radna jedinica ČISTOĆA vrši redovno prikupljanja komunalnog otpada prema usvojenom planu odvoza za zimski period te pometanje i čišćenje javnih površina.

Planira se početi sa pripremom izrade ljetnog plana odvoza otpada koji bi trebao u odnosu na dosadašnje planove posebno tretirati prikupljanje otpada od građanstva a posebno od gospodarstva i turizma

Namjera nam je izvršiti cjelokupnu inventuru i evidenciju postavljenih spremnika za otpad od 1100 litara kao i velikih kontejnera od 5,00 i 7,00 m3 za područje čitave Poreštine zaključno sa krajem mjeseca ožujka.

Temeljem stavova skupštine Društva raditi ćemo na stvaranju svih neophodnih uvjeta za prijenos upravljanja i odgovornosti nad djelom odlagališta Košambra na Adrijaplus koje je po sadašnjim procjenama predviđeno za 01.03.2005. godine i što će rezultirati sklapanjem Ugovora o pružanju usluga između Grada i komunalnih poduzeća Usluga i Adrije plusa.

* Radna jedinca OTPADNE VODE

Postojeće aktivnosti možemo ukratko sažeti kroz:

– završetak skidanja svjetleće dekoracije,

– redovnu dnevnu kontrolu crpnih stanica i uređaja,

– kontrolu funkcionalnosti sistema javne kanalizacije preko revizionih okana prema godišnjem planu od Vrsara do Tara i Višnjana,

– sistematsko čišćenje taložnica slivnika i uzdužnih poprečnih kanala pokrivenih lijevano-željeznim poklopcima na oborinskoj kanalizaciji u Gradu Poreču sa naseljima, novom Červar Portu i Taru a sve prema godišnjem planu aktivnosti.

– prema raspoloživom vremenu tijekom drugog mjeseca vršiti će se detaljno i finalno čišćenje terena tj. okoliša u ograđenim prostorima crpnih stanica i uređaja na relaciji od Vrsara do Lanterne.

Najviše ima aktivnosti na pripremi i izradi projektne dokumentacije pa tako izrađena je ista i zatražena je građevna dozvola za kanalizacijski kolektor stari Vinarski podrum – odlagalište Košambra. Nažalost taj je zahtjev već poduže vremena u čekanju radi nepotpisanog Ugovora o pravoslužnosti i pravu građenja između novonastalih JLS-e, a problem je u k.č. sa pravom korištenja bivše Općine Poreč.

Zaključno sa 15.03.2005. godine očekujemo isporuku glavnog tehnološkog projekta za uređaj za prihvat otpadnih voda iz septičkih jama čijom bi se izgradnjom otklonilo direktno upuštanje voda u postojeći kanalizacijski sustav.

Kanalizacijski sustav Vižinada nalazi se u fazi ishodovanja lokacijske dozvole na glavni projekt i također čeka potpisivanje Ugovora o pravoslužnosti i pravu građenja između JLS-e.

Pred kratkim je ugovorena i izrada Idejnog projekta kanalizacijskog sustava za područje Kaštelir – Labinci.

* Radna jedinica HORTIKULTURA

Planirane radove u toj radnoj jedinici možemo spomenuti kroz slijedeće aktivnosti:

– rezidba i prorjeđivanje krošnji drveća po drvoredima Grada Poreča,

– čišćenje šuma i stabala od suhih grana,

– redovno okopavanje cvjetnih gredica i trajnica,

– uređenje i čišćenje zelenih površina prije sezone košnje trave te

– završetak uređenja novog kružnog toka kod Elektre Poreč.

* Radna jedinica LUKA – MARINA

Mjesec siječanj je relativno miran mjesec za sve marine što se tiče prometa na moru. No u tehničkom i operativnom smislu intenzivno radimo na prelasku na novi softver i popuni stručnog djelatnika za računovodstvene poslove sukladno zakonskoj obvezi te pripremi za obnovu isteklih ugovora sa korisnicima vezova.

U lučici smo u prostorima kod izvlačilišta osigurali jedan prostor za potrebe skladištenja raznovrsnog materijala za potrebe marine.

Na molu kod hotela »Riviera« obavljaju se radovi na dovodu kabelskog energetskog priključka za mega-jahte i brodove u međunarodnom prometu.

Za slijedeće mjesece pred turističku sezonu planira se nastavak izgradnje infrastrukture za postavljanje satelitskih priključaka za plovila na drugom i trećem pontonu u marini.

U toku je dogovor radi kontrole i popravaka vezova (muringa) unutar akvatorija marine što podrazumijeva zamjenu dotrajalih konopa i lanaca, postavu novih betonskih blokovi i sl.

U suradnji sa Lučkom upravom pregledavaju se pristigli zahtjevi za vez turističkih brodova te se sa njima sklapaju Ugovori.

* Radna jedinica GROBLJE

Tijekom siječnja mjeseca vršene su aktivnosti na stvaranju boljih radnih uvjeta što podrazumijeva izgradnju i opremanje još jednog radnog prostora za rad referenta za evidencijske poslove i saldakonti kupaca jer se u najskorije vrijeme očekuje instaliranje novog programa za kvalitetnije vođenje evidencije groblja.

Vrlo se intenzivno radilo na izradi projektne dokumentacije za mrtvačnicu u Baderni pa tako sada predstoji ishodovanje potrebnih suglasnosti i građevne dozvole za gradnju.

Za rekonstrukciju i proširenje groblja Nova Vas izrađeno je idejno rješenje i troškovnik za prvu fazu proširenja groblja, te je zatražena lokacijska dozvola.

U fazi realizacije je i građenje proširenja groblja u Žbandajima. Izgrađen je vanjski zid i uspostavljena je komunikacija između staroga i novoga groblja. Izgrađeno je 18 grobnica kapaciteta 6 grobnih mjesta i iskolčeno je 125 ukopnih mjesta tako da će kapacitet postojećeg groblja biti proširen za ukupno 233 ukopna mjesta. Očekujemo da će se planirani investicijski radovi privesti kraju sa 01.04.2005. godine.

Na Porečkom groblju u završnoj je pripremi dokumentacija za izgradnju 25 grobnica i očekujemo u slučaju da ne budemo suočeni sa administrativnim čekanjima u fazi ishodovanja građevne dozvole da ćemo sa početkom ljetnih mjeseci započeti sa izgradnjom.

* Radna jedinica PARKIRALIŠTE

Rad ove radne jedinice možemo ukratko naznačiti kroz slijedeće aktivnosti:

Tragom stanja asfaltne podloge i inicijative gradskih vijećnika prišli smo sanaciji asfaltiranih „rupa“ manjih dimenzija na pojedinim dijelovima velikog gradskog parkirališta

Izvršili smo ugradnju 6 parkirnih automata na lokacijama:

o trg J. Rakovca 1 kom

o Zagrebačka ulica 1 kom

o I. Razvoda 2 kom

o Viale 1 kom

U završnoj smo fazi izrade projektne dokumentacije za uređenje parkiranja u ulici K. Huguesa (parking kod osnovne škole).

Čekamo odluku Poglavarstva da se školski autobusi za prijevoz djece presele na parkiralište kod nogometnog igrališta Jadran, jer smatramo da ta lokacija u potpunosti zadovoljava sigurnost za obavljanje ukrcaja i iskrcajna školske djece svjesni da Grad Poreč mora izdvojiti dodatna financijska sredstva za uređenje tog prostora što je i obećano da će se sredstva osigurati u gradskom proračunu za 2005. godinu.

Također čekamo potvrdu dogovora Grada Poreča sa vlasnikom autobusnog kolodvora oko prihvata turističkih autobusa koji su dosad parkirali na parkingu kod osnovne škole.

Posebno želim istaći da smo izvršili opsežnu pripremu novog projektnog zadatka za zatvorena parkiranja, te je u tijeku i javni natječaj za realizaciju automatizacije.

U očekivanju smo da Grad Poreča donese nove Odluke o prometu, za što smo sa naše strane predložili i neke sugestije za poboljšanja postojeće odluke, te Odluke o porezima kojom će se definirati cijene parkiranja. Ciljna nam je namjera pravovremeno donošenje odluka prije početka turističke sezone kako bi bili u mogućnosti staviti u funkciju zatvorena parkiranja i parkirne automate.

U dosadašnjem radu uočili smo da je došlo do zlorabe korištenja pomičnih stupića kod INA-e i nepoštivanja Odluke Grada Poreča o korištenju pješačke zone prema Odluci o uređenju prometa na području Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 3/97, 3/98 i 6/04), te smo predložili Komunalnom odjelu Grada Poreča skidanje stupića i postavljanje rampe kao dugotrajno rješenje za navedenu lokaciju.

Ugradnja iste započeti će čim se Grad očituje na naš prijedlog. Vjerujemo da će pravilno korištenje rampe omogućiti s jedne strane više reda u pješačkoj zoni, kako i mogućnost korištenja prolaza za potrebe kratkotrajnih i ciljanih zadržavanja ribara za dovoz i odvoz radnog alata.

Dobivena je suglasnost od Grada Poreča za izvršenje rekonstrukcije rampe na parkiralištu «kula». Tom suglasnošću i prijedlogom novog rješenja spriječiti će se parkiranje ispred rampe kao i pravilno funkcioniranje rampe za prolaz ribara.

Također cijenimo da dugoročno kvalitetno rješenje za korištenje rive bez prometnih problema vidimo u kvalitetnom rješavanju uvjeta za ukrcaj i iskrcaj ribara, kao i stvaranja uvjeta za dislocirani pristanak trajekta iz otoka, a u tom smislu nužno je da Grad Poreč što hitnije donese detaljni plan uređenja prostora za akvatorij južnog dijela luke Poreč.

* Radna jedinica TRŽNICA

Tijekom proteklih mjeseci izvršili smo sanaciju dvaju krovova nad uredima parkirališta i nekadašnjom turističkom agencijom „Adrijatik“ radi prokišnjavanja krovnih konstrukcija te smo izvršili i prvu fazu zamjene visokih ogradnih stupova sa novim nižim pocinčanim stupićima.

Trenutno se radi na dovodu vode na vanjsku tržnicu na velikom parkiralištu radi zadovoljavanja potreba zakupoprimaca kako i neophodne administrativne pripreme za produženje isteklih ugovora o zakupu.

Uprava DRUŠTVA

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email