NEWS
valfresco

Usluga Poreč: prodaja Renaulta 4

13.06.2005. 00:00; Učitavanja: 68; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč: prodaja Renaulta 4

Na temelju Rješenja od dana 31. svibnja 2005.godine, ur.broj:1355/05.,Komisija za rashod i prodaju osnovnih sredstava raspisala je natječaj za prodaju osnovnog sredstva.

Prodaje se automobil Renault R4 , model vozila GTL godina proizvodnje 1987,boja purpurno plava , registarskih oznaka : PU-227-DF u neispravnom stanju uz početnu cijenu 1.400,00 kuna (u cijenu nije uračunat PDV).

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu : USLUGA POREČ d.o.o.

za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč s naznakom: Komisiji za rashod i prodaju osnovnih sredstava (ne otvaraj).

Rok za podnošenje ponuda je ( 8 ) dana od dana objave na oglasnoj ploči

USLUGE POREČ d.o.o. i Grada Poreča.

Ponuda mora sadržavati:

-Ime i prezime,adresa ponuditelja

-Ponuđena cijena ne može bita niža od početnog iznosa tj. 1.400,00 kuna.

Razmatrat će se ponude koje u sjedište Društva stignu do 21. lipnja 2005.godine do 15,00 sati.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S