NEWS

Usluga Poreč: PRESKONTEJNER I KONTEJNERI SA VELIKOG GRADSKO PARKIRALIŠTA PREMJESTITI ĆE SE NA LOKACIJU U DVORIŠTE ŠKOLJKE

02.03.2006. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Usluga Poreč: PRESKONTEJNER I KONTEJNERI SA VELIKOG GRADSKO PARKIRALIŠTA PREMJESTITI ĆE SE NA LOKACIJU U DVORIŠTE ŠKOLJKE
129Kontejner_pres.bmp

Stoga obavještavamo građane da će se od četvrtka 09.03.2006 godine otvoreni kontejneri nalaziti na novoj lokaciji u dvorištu Školjke .Umoljavamo dosadašnje korisnike da svoj, uglavnom ambalažni kartonski i ostali otpad mogu odlagati i to bez plaćanja naknade na navedenu lokaciju.Na navedenoj lokaciji bit smješten će biti i preskontejner PKP-5 zapremine 5 m3 koji sabija otpad 4-10 puta, čime se u istom omjeru smanjio trošak odvoza otpada na deponiju.Ističemo da se u preskontejner ne smiju odlagati krute stvari i glomazni otpad jer uslijed zapinjanja tako odloženog otpada tlačni puž može doći do pregorijevanja elektromotora koji pokreće tlačni puž, te samim tim i nefunkcioniranja istog stoga umoljavamo građane da se pridržavaju navedenih uputa.Ujedno obavještavamo zakupce ljetne tržnice da za njihove potrebe odlaganja otpada bit će postavljen zatvoreni kontejner u natkrivenom dijelu tržnice. Na ovaj način komunalno poduzeće Usluga želi izbjeći neugledne slike odlaganja raznog otpada na mjesto koje svakako nije bilo prikladno za tu namjenu a pogotovo ne tijekom turističke sezone .

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email