NEWS

Usluga Poreč: Katastar kanalizacijskog sustava

25.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: Katastar kanalizacijskog sustava
468usluga_glava.gif

Osnovne značajke PROJEKTA KATASTRA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

1. UVOD. Svako komunalno poduzeće po zakonu o komunalnoj djelatnosti mora voditi katastar infrastrukture, odnosno onih objekata infrastrukture o kojima skrbi. Komunalno poduzeće Usluga između ostalih djelatnosti, vodi brigu o kompletnom sustavu odvodnje za područje Poreštine. Katastar infrastrukture odvodnje podrazumijeva prikupljanje i ažuriranje podataka o cijevima, oknima, crpnim stanicama, uređajima za pročišćavanje, ispustima i slično. Kompletni i ažurni podaci o svim objektima infrastrukture su neophodni radi pravovremenog i efektivnog upravljanja sustavom.

2. DIGITALNO VOĐENJE KATASTRA. Uvjeti i način poslovanja u sadašnjem trenutku diktiraju brzo i efikasno reagiranje na osnovi svih informacija i podataka koji su dostupni. Katastar koji se vodio na papiru i kartama bez obzira na ažurnost ne odgovara zahtjevima modernog vremena. Moderna tehnologija nameće digitalno vođenje svih podataka i njihovo uklapanje u šire informacijske sustave. Podaci moraju biti dostupni bez obzira na vrijeme i mjesto njihove pohrane. Pretraživanje i pronalaženje odgovarajućih podataka mora biti jednostavno i intuitivno.

3. PROJEKT DIGITALNOG KATASTRA. Komunalno poduzeće Usluga posjeduje prilično ažurnu arhivu svih objekata infrastrukture. Svi cjevovodi i prateći objekti su geodetski snimljeni i smješteni na odgovarajuće karte. Svjesni toga da je sve analogne podatke potrebno prevesti u digitalni format i organizirati informacijski sustav koji će omogućiti kvalitetniji pristup svim podacima, Usluga je odlučila investirati u izradu digitalnog katastra. Odabir tehnologije i izvođača projekta digitalnog katastra, Usluga je provela u dogovoru s Gradom Porečom, u cilju da informacijski sustav Usluge bude kompatibilan postojećem i budućem geografsko informacijskom sustavu (GIS-u) Grada Poreča. Putem natječaja izabran je nosioc projekta digitalnog katastra, poduzeće StudioARS iz Rijeke, koje posjeduje veliko iskustvo u provedbi sličnih projekata. Usluga je inzistirala na načinu provedbe koji će obučiti djelatnike Usluge da samostalno mogu nadopunjavati, ažurirati i koristiti digitalni katastar.

4. TEHNOLOGIJA DIGITALNOG KATASTRA. Odabrana rješenja se baziraju na Autodesk tehnologiji, odnosno programskim paketima Autodesk MAP i dodatnoj aplikaciji Urbano koja detaljno rješava probleme mrežnih sustava poput sustava odvodnje. Veliki je naglasak dan na transparentnosti i dostupnosti podataka i mogućnosti konverzije u druge sustave.

5. PROVEDBA PROJEKTA. Cijeli projekt je organiziran u nekoliko faza. Nabavljena je odgovarajuća strojna oprema i izvršena instalacija programskih paketa Autodesk MAP i Urbano. Po instalaciji izvršena je kompletna obuka djelatnika Usluge za rad na predmetnim aplikacijama. Dodatno je napravljen pilot projekt u kojem je obrađeno oko 10 km sustava odvodnje. U pilot projektu su obrađeni svi mogući slučajevi unosa podataka iz analognog ili digitalnog oblika. Formirane su i procedure pretraživanja i modelirani su najčešći slučajevi pretraživanja i analize podataka.

6. PLANOVI ZA BUDUĆNOST. Analizirano je trenutno stanje resursa poduzeća, odnosno djelatnika koji mogu aktivno graditi sustav do njegovog kompletiranja. Definirane su smjernice i vremenski okviri u kojima je moguće kompletirati cijeli sustav odvodnje. Definirani su preduvjeti koji bi omogućili da se kompletni sustav upotpuni do kraja 2006 godine i da uđe u punu uporabu. Definiran je i sustav koji bi omogućio da podaci digitalnog katastra, korištenjem Internet tehnologija, budu dostupni bez obzira na mjesto gdje se korisnik podataka može nalaziti.

7. ZAKLJUČAK. Prepoznavanjem potrebe da modernizira svoj katastar, da ga učini dostupnim svim potencijalnim korisnicima, da obuči svoje djelatnike za korištenje i nadopunjavanje, postavlja Uslugu u red modernih komunalnih društava koja žele optimalno gospodariti svojim resursima i u budućnosti biti još više na raspolaganju svim korisnicima svojih usluga.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email