NEWS

Usluga Poreč – Izvješće predsjednika Uprave za Radio Centar Poreč

07.10.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč – Izvješće predsjednika Uprave za Radio Centar Poreč
24usluga_logo.gif

1.FINACIJSKO POSLOVANJE

Tragom financijskog izvješća o poslovanju trgovačkog društva od 01.01.-31.07.2005. godine RAČUN DOBITI I GUBITKA izkazuje manjak bruto dobiti za iznos od -2.227.235 kuna

Ukupni prihodi su rasli po stopi od + 13 % i iznosili su 17.506.390 kuna, dok su ukupni rashodi rasli po stopi od + 6 % i iznosi su 19.733.625 kuna,

Uspoređujemo li podatke sa podacima iz pretekle 2004. godine dolazimo do konstatacije da smo lani za isto razdoblje zabilježili manjak prihoda nad rashodima za 3.179.602 kune.

Bilježimo pozitivan trend ili drugim riječima rečeno smanjila se visina nedostatnih sredstava.

Najveći nedostatak sredstava za normalno funkcioniranje pojedinih djelatnosti iskazan je u RJ Hortikultura za – 1.257.592 kune, u RJ Čistoća za -1.110.510 kuna, te u RJ Otpadne vode za -643.473 kune.

U ocijeni stanja u poslovanju društva za navedeni period postoji suglasje Uprave i predstavnika vlasnika komunalnog poduzeća, koje se očituje posebno u :

1.Trajnoj obvezi Uprave Društva da sa svojim stručnim službama i timovima kontinuirano radi na izradi raznovrsnih, nužnih analiza kako bi se sagledale sve mogućnosti na racionalizaciji ponašanja u svim segmentima poslovanja.

2. Definiranom zajedničkom strateškom cilju, da u što kraćem vremenskom razdoblju Uprava poduzme i konkretne mjere kako bi funkcioniranje djelatnosti koje sada funkcioniraju sa nedostatnim prihodima, uz suglasnost NO,dovede u stanje funkcioniranja bez gubitka.

Financijski pokazatelji o poslovanju društva za prvih 7 mjeseci prezentirani su članovima NO na 2. sjednici.

Donesen je zaključak da se sačini izvješće za prvih 8 mjeseci sa što boljom procjenom prihoda i troškova do kraja 2005. godine.

Uprava sa svojim pratećim službama intenzivno radi na izvršavanju radne zadaće i procjenjujemo da će takav materijal biti ponovo prezentiran članovima NO najkasnije u roku od 7 do 10 dana.

Uprava će se zalagati da se stanje poslovanja pojedinih radnih jedinica maksimalno, kvalitetno i realno sagleda, da se uključe sve moguće racionalizacije, radi iznalaženja pravog rješenja za dovođenje pojedinih djelatnosti komunalnog društva u stupanj funkcioniranja bez zarade.

Cijenimo da će naši vlasnici, kada dobiju tako iscrpne informacije o funkcioniranju društva, donijeti adekvatnije odluke.

U to čvrsto vjerujemo i trgovačko društvo će učiniti sve da takvo povjerenje i radno opravdamo.

2. Problematika vezana uz funkcioniranje Adriaplusa

Na pitanje o ocjeni stanja o ADRIAPLUS-u moramo pripomenuti da nismo nadležni za ocjenu stanja a niti odgovorni za razvoj tog strateškog projekta Grada Poreča.

Informirani smo da novi članovi NO traže informacije o dosadašnjem funkcioniranju društva na uvid kako bi kvalitetno sagledali dosadašnje stanje razvoja tog projekta i sukladno vlastitim procjenama donijeli meritorne odluke KUDA I KAKO naprijed na ovom razvojnom projektu.

Stanje na odlagalištu Košambra je svakim danom sve teže i zahtjevnije i traži brzo i efikasno postupanje,

Skrećemo pažnju da smo po temi prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada u nezavidnom položaju što se tiče i usporedbe sa mnogim drugim, pa čak i siromašnijim sredinama u lokalnim samoupravama, stoga maksimalno podržavamo razmišljanja Grada koja idu u pravcu organiziranja selektivnog prikupljanja komunalnog otpada s jedne strane i s druge strane stvaranje kvalitetnijih uvjeta za odlaganje komunalnog otpada.

3. PROMETNA PROBLEMATIKA

Na sjednici NO prezentirana je informacija o prometnoj problematici koja je analizirala stanje na funkcioniranju zatvorenih javnih parkirališta.

Zaključak NO je da se sačini cjelokupna informacija koja će obuhvatiti problematiku zatvorenih parkirališta, problematiku otvorenih parkirališta, problematiku funkcioniranja pješačke zone i problematiku video nadzora.

Članovi Nadzornog odbora su upoznati sa nužnom potrebom o novelacijama tekstova postojeće Odluke o uređenju prometa Grada Poreča, o nužnosti donošenje nove Odluke o porezima koja mora sadržavati i mjere predviđene za sankcioniranje prekršitelja kao i nužnosti da Grad sa predstavnicima Policije i Sudca za prekršaje sačini kvalitetnu suradnju kako bi stanje u prometnoj problematici normalno funkcioniralo.

Uprava je zadužena da temeljem dosadašnjih iskustava sačini sugestije i prijedloge te ih uputi nadležnom gradskom Upravnom odjelu sa ciljem da se cjelokupna problematika još jednom kvalitetno valorizira do kraja tekuće godine.

Pored niza problema sa kojima se komunalno poduzeće susretalo u funkcioniranju prometne problematike kroz provođenje Gradskih odluka između ostaloga iskristalizirali su se i tri problema koje treba kvalitetno sagledati i donijeti meritorne odluke:

-nastaviti sa ugradnjom parkomata na otvorenim javnim parkiralištima kao zamjenu za ručnu naplatu parkiranja,

-dobro analizirati potrebe autobusera za ukrcaj i iskrcaj putnika sa izradom prijedloga o mjestima za privremeno zaustavljanje i mjestima za čekanje autobusa,

-dobro analizirati zahtjeve udruženja taxi prijevoza u sklopu raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija sa analizom potreba za novim mjestima i lokacijama za eventualno proširivanje taxi službe.

Uprava drušstva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email