NEWS
HALF MARATON S

Usluga Poreč: cijene odvoza smeća za vlasnike kuća za odmor

13.06.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: cijene odvoza smeća za vlasnike kuća za odmor
164usluga_glava.gif

Zaključkom Gradskog Poglavarstva Grada Poreča Klasa: 363-01/04-01/55, Ur.broj:2167/01-08-04-05 na sjednici održanoj 12.siječnja 2005.godine objavljenom u " Službenom glasniku Grada Poreča", broj 1/2005 dana je suglasnost na primjenu cjenika postupanja sa otpadom.

Kao baza obračuna uzet je m2 prostora. Za domaćinstvo je utvrđena cilena 0,38 lipa po m2. Istim zaključkom utvrđen je i korektivni faktor gdje spadaju kuće za odmor sa faktorom 1,40.

Sukladno točki 3. Zaključka definirano je da utvrđena cijena za domaćinstvo vrijedi bez obzira na vrijeme korištenja, odnosno tijekom cijele kalendarske godine.

Sukladno prednje iznijetom USLUGA-POREČ d.o.o. je dužna primijeniti donesene zaključke Gradskog poglavarstva Grada Poreča i nije u mogućnosti drukčije vršiti obračun naknade postupanja sa otpadom.

Molimo Vas da isto primite na znanje, te vaše obveze uredno podmirujete.

Srdačan pozdrav.

Rukovoditelj RJ "Čistoća"

Dino Mates

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email