NEWS

Usluga: Odgovor na reklamacije

06.02.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Usluga: Odgovor na reklamacije
45usluga_logo.gif

Zaprimili smo Vaš prigovor te Vas obavještavamo da smo Vašu reklamaciju na plaćanje komunalnog otpada razmotrili te Vas informiramo.

Zaključkom poglavarstva Grada Poreča klasa : 363-01/04-01/55, Ur.broj 2167/01-08-05-10 od dana 07. lipnja 2005.godine objavljenom u "Službenom glasniku Grada Poreča", broj 1/2005 dana suglasnost na primjenu cjenika postupanja sa otpadom.

Korisnik

Gospodarstvo

-obrtnici

– uslužne djel.

– ostali

cijena bez PDV 0,7618 kn

PDV 0,1273 kn

ukupno sa PDV 0,8891 kn

Kao baza obračuna uzet je m2 prostora. Za obrtništvo, uslužne djelatnosti i ostale utvrđena cijena iznosi 0,8891 lipu koja se množi s m2 prostora i korektivnim faktorom ovisno o djelatnosti .

Sukladno točki3. Zaključka definirano je da utvrđene cijene za navedene djelatnosti vrijede bez obzira na vrijeme korištenja i poslovanja objekta.

Zaključkom utvrđeni korektivni faktor po djelatnostima.

Tabela broj 5. Korektivni faktor za OBRTNIKE, USLUŽNE DJELATNOSTI I OSTALE

GRUPE DJELATNOSTI FAKTOR

Grupa I …. Korektivni faktor 0,75

Škole, vrtići, jaslice, dom za starije, objekti prijenosa i distribucije el. energije, objekti vodoopskrbe, crkve, proizvodnja cvijeća, sadnog materijala i voća, vinogradarstvo, maslinarstvo, proizvodnja ulja i vina, uzgoj stoke i peradi, muzeji, galerije, sportske dvorane

Grupa II …. Korektivni faktor 0,85

Dom zdravlja, automehanička radionica (bez tehnološkog otpada*), stolarska radionica (bez tehnološkog otpada), bravarska i limarska radionica (bez tehnološkog otpada), skladišta (bez tehnološkog otpada), auto – saloni,

Grupa III …. Korektivni faktor 1,00

Fitnes centri, mlinovi, marine*

Grupa IV …. Korektivni faktor 1,20

Projektni biro, uredski prostor, upravne zgrade, ustanove, odvjetnički uredi, ambulante (bez tehnološkog otpada), servisi (bez tehnološkog otpada), apoteke (bez tehnološkog otpada), zlatarske radnje, filigran, videoteka, proizvodnja papira, proizvodnja korneta, urar

Grupa V …. Korektivni faktor 1,50

Benzinska pumpa, plinara, kemijska čistionica, bloketara, praonica rublja i automobila, fotograf

Grupa VI …. Korektivni faktor 2,00

Trgovine, tiskarska djelatnost, turistička agencija, financijske ustanove, mjenjačnice, kladionice

Grupa VII …. Korektivni faktor 3,00

Samoposluge, marketi, frizerski salon, kozmetički salon, pekara, mesnica (bez tehnološkog otpada), postolar, tapetar, krojački salon,

Grupa VIII …. Korektivni faktor 4,00

Ugostiteljski objekti, picerije, slastičarne, restorani, konobe, izletnički brodovi, kafići, cvjećarna, ribarnica (bez tehnološkog otpada)

Sukladno prednje iznijetom USLUGA-POREČ d.o.o. je dužna do daljnjega primijeniti donesene zaključke Gradskog Poglavarstva Grada Poreča i nije u mogućnosti drukčije vršiti obračun naknade postupanja sa otpadom.

Stoga Vas molimo da isto primite na znanje, te vaše obveze uredno podmirujete

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email