NEWS

USLUGA: NATJEČAJ I POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

29.08.2005. 00:00; Učitavanja: 52; Početna / Obavijesti / Natječaji / USLUGA: NATJEČAJ I POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

II UVJETI NATJEČAJA

Pregled poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodni dogovor na tel. 0914310074.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme utvrđeno gornjim popisom.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 je fiksna i određena gradskom Odlukom o poslovnim prostorima. Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom i nepromjenjiva je. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao "početna natječajna zakupnina – jamčevina", ( u daljnjem tekstu jamčevina ), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine koja može biti veća od početne natječajne zakupnine. A razliku između ponuđene i početne natječajne zakupnine – jamčevine uplaćuje se prije potpisivanja ugovora.

Mjesečna zakupnina u EUR/m2 poslovnog prostora određena je Odlukom. Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan zaduživanja, a zakupnina se plaća do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Gradskog vijeća. U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, održavanja zgrade, pričuve i sl., već se oni plaćaju posebno.

Troškove i rizik ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za djelatnost snosi zakupnik.

U slučaju zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora po ovom natječaju, ponuđena natječajna zakupnina se uplaćuje kao uvjet zaključenja ugovora i ne uračunava se u mjesečnu zakupninu.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete natječaja i biti pravovremena, jer će se u protivnom takva ponuda odbaciti kao nevaljana.

Print Friendly, PDF & Email