NEWS

Usluga: Izvještaj o dovršetku prvog dijela radova na izgradnji kolektora Višnjan i nastavak izgradnje drugog dijela kolektora Višnjan.

27.01.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Usluga: Izvještaj o dovršetku prvog dijela radova na izgradnji kolektora Višnjan i nastavak izgradnje drugog dijela kolektora Višnjan.
696usluga_logo.gif

Za potrebe odvodnje komunalnih otpadnih voda iz postojećih septičkih jama i budućih objekata naselja Višnjan, u studenom 2004 godine izrađen je Glavni projekt kanalizacijskog sustava dijela naselja Višnjan.

Realizacija kanalizacijskog sustava naselja Višnjan započela je nakon izvršenog javnog nadmetanja 21.03.2005 godine, te je odabrana najpovoljnija ponuda tvrtke GRADIN KUK d.o.o. iz Buzeta na iznos od 1.156.967,17 kuna + PDV. Spomenutu investiciju pokriti će Općina Višnjan iz vlastitog proračuna sukladno Ugovoru o prijenosu poslova za građenje građevine kanalizacijskog sustava dijela naselja Višnjan od 20.04.2005. godine.

Ugovor sa tvrtkom GRADIN KUK d.o.o. iz Buzeta sklopljen je 26.04.2005 godine na iznos od 596.916,56 kuna + PDV, za izgradnju prve faze dijela kanalizacijskog sustava naselja Višnjan. U toku radova sklopljeni su dodaci Ugovora za proširenje dijela prve faze kanalizacijskog sustava u iznosu od 35.040,12 kuna + PDV.

Sveukupna cijena radova sa dodatno ugovorenim stavkama iznosi 631.956,68 kuna + PDV, što je u cijelosti izvedeno završno sa danom primopredaje kanalizacijskog sustava 29.11.2005 godine. Nadzor nad izgradnjom dijela kanalizacijskog sustava naselja Višnjan povjeren je tvrtki "Singrad" d.o.o. iz Poreča.

Novoizgrađenu prvu fazu kanalizacijskog sustava Višnjan čini ukupna duljina kanalizacijske mreže od 828,98 metara, od čega je 802,98 metara novoizgrađene gravitacione mreže i izvršena je rekonstrukcija na postojećoj kanalizacijskoj mreži u dužini 26,00 metara, te je priključeno 44,00 stambena objekta na novoizgrađeni dio sustava javne odvodnje.

U tijeku su pripreme na izgradnji druge faze dijela kanalizacijskog sustava naselja Višnjan. Nakon izvršenog javnog nadmetanja od 19.12.2005 godine zaprimljeno je sedam ponuda od kojih je odabrana najpovoljnija od tvrtke "Dekop" iz Poreča sa kojom će se sklopiti Ugovor o izgradnji 31.01.2006 godine, na iznos od 526.670,60 kuna + PDV. Spomenutu investiciju pokriti će Općina Višnjan iz vlastitog proračuna. Nadzor nad izgradnjom dijela kanalizacijskog sustava naselja Višnjan povjeren je tvrtki "Singrad" d.o.o. iz Poreča.

Sveukupna investicija obuhvaća izgradnju 846,35 metara gravitacione mreže, te spajanje 31,00 objekata na buduću kanalizacijsku mrežu.

Planirani početak radova na izgradnji druge faze kanalizacijskog sustava Višnjan je 31.01.2006 godine, odmah po potpisu Ugovora sa izvođačem i njihovo trajanje je predviđeno u roku od 30 dana od potpisa Ugovora.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email