NEWS
Ljeto u Funtani

Uređenje ugostiteljskih terasa na području Grada Poreča, pa tako i na Trgu slobode

30.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Uređenje ugostiteljskih terasa na području Grada Poreča, pa tako i na Trgu slobode
818IMG_0330.jpg

Potaknuti pomalo čudnim nesrazmjerom između ugostiteljskh terasa na Trgu slobode, informirali smo se u Gradu o pravilima koja reguliraju ponašanje ugostitelja na JAVNIM POVRŠINAMA namijenjenim za ugostiteljsku terasu.

Pa tako smo došli do vrlo zanimljivih podataka. Na snazi, tj. pravovaljani, je Pravilinik o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme od 15. travnja 1997. godine (!).

Po tom pravilniku u članku 6. u točki „prva kategorija“ , alineji 6 na stranici 3. piše:

„ugostiteljske terase: na tlu nisu mogući nikakvi zahvati u smislu pričvršćenja naprava i predmeta za tlo, ne mogu se postavljati ograde i cvjetne žardinjere, na javnoj površini se mogu postaviti pomični platneni suncobrani (jednobojni ili prugasti uzorak bez reklame) koji moraju imati pomični oslonac na tlu, te moraju biti takvi da ih mogu prenositi i sklopiti te rasklopiti jedna ili dvije osobe. Isti mogu biti postavljeni na način da se mogu premještati, sklapati i rasklapati te skinuti s javne površine bez upotrebe alata; namještaj od prirodnih materijala (metal, drvo, kamen, izuzetno plastika). Postava terase mora omogućiti nesmetani pješački promet.“

U ožujku ove godine Gradsko Poglavarstvo imalo je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama važećeg Pravilnika iz 1997. po kojem su bile predviđene slijedeće dopune:

– vanjski gabariti terasa označavaju se odgovarajućim reperima

– na tlu nisu mogući nikakvi zahvati u smislu pričvršćivanja naprava i predmeta za tlo

– ograde i cvjetne žardinjere mogu se postavljati samo izuzetno i to između dviju terasa, maksimalne visine 110 cm, prozračne, od metala, drva ili stakla,

– na javnoj površini se mogu postavljati isključivo pomični platneni suncobrani, tipiziranog standarda (jednobojni ili prugasti uzorak bez reklame), koji moraju imati pomični oslonac na tlu, te moraju biti takvi da ih mogu prenositi i sklopiti jedna ili dvije osobe. Isti mogu biti postavljeni na način da se mogu premještati, sklapati i rasklapati te skinuti sa javne površine bez upotrebe alata,

– namještaj-stolice i stolovi moraju biti od prirodnih materijala (metal, drvo), pri čemu se ne dozvoljavaju klupe,

– sav „sitan“ inventar mora biti od prirodnog materijala, odnosno ne dozvoljavaju se plastični stolnjaci, podmetač, cvijeće i sl.

– na javnoj površini ne smiju se postavljati vanjske jedinice za reprodukciju zvuka, vanjske jedinice klime, vitrine, samostojeće reklame i sl.

– postava terasa mora omogućiti nesmetan interventni i pješački promet.

No, navedene izmjene nisu nikada objavljene u Službenom glasniku Grada Poreča jer nisu prihvaćene, pa tako vrijede sva „pravila igre“ iz 1997. godine, a po kojima nema žardinjera, ograda, cvijeća i sličnih stvarčica na ugostiteljskim terasama.

Sigurno je da su ta pravila vrijedila i prošle i pretprošle godine, ali smo bili svjedoci da se baš i nisu provodila u praksi. Hoće li ove godine biti drugačije ? Slike pokazuju da se neki ugostitelji drže trenutno važećih pravila, a oni koji su ih kršili prijašnjih godina, krše ih i sada. Uobičajena praksa.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email