NEWS

U srijedu, 15. lipnja sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

FUNTANA-1600x1068
13.06.2022. 08:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U srijedu, 15. lipnja sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

U srijedu, 15. lipnja 2022. godine, održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji “Zgor murve” u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,
 3. Donošenje Odluke o izboru Mandatne komisije,
 4. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2021. godini,
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 11. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 12. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 13. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna,
 16. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Funtana-Fontane,
 17. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 687/2 k.o. Funtana.
Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna