U sklopu EU projekta „Poreč: (G)rad s mladima“ održana radionica „Kako mogu sudjelovati u (G)radu?“

2 (119)
09.09.2020. 08:49; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U sklopu EU projekta „Poreč: (G)rad s mladima“ održana radionica „Kako mogu sudjelovati u (G)radu?“

Grad Poreč-Parenzo prvog je dana rujna počeo s provedbom još jednog EU projekta: „Poreč: (G)rad s mladima“. Projektom se želi doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i kapaciteta donositelja odluka u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2021.-2025.

Radionica „Kako mogu sudjelovati u (G)radu?“ održana je u subotu, 5.9.2020.,u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč (POUP), s ciljem informiranja mladih o ciljevima, mehanizmima i važnosti njihovog aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici kao i njihovog osnaživanja za uključivanje i sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

Mladi sudionici radionice, uključujući predstavnike Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo, imali su priliku razgovarati o potrebama mladih koje prepoznaju u svojoj zajednici, razmišljati o važnosti i pretpostavkama koje je potrebno zadovoljiti kako bi se omogućilo aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici, upoznati se sa mehanizmom Dijaloga EU s mladima, kao i upoznati se s ulogom Savjeta mladih te procesom izrade Lokalnog programa za mlade. U kontekstu prepoznatih potreba mladih, sudionici su razgovarali o mjerama i aktivnostima koje je potrebno izraditi na lokalnoj razini kako bi se podržalo aktivno uključivanje mladih u životu lokalne zajednice, odnosno u procesima donošenja odluka koje su u njihovom interesu. Uključeni sudionici iskazali su zadovoljstvo sadržajem i korištenim metodama, ističući kako je su provedene aktivnosti bile vrlo poučne. Radionicu su vodile predstavnice Centra za građanske inicijative Poreč i Volonterskog centra Istra, uz podršku viših stručnih suradnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada.

Za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2021.-2025., prikupljaju se mišljenja i prijedlozi mladih vezano uz različita područja života u Poreču, a s ciljem daljnjeg razvoja strateškog okvira koji odgovara na potrebe mladih. Grad Poreč-Parenzo poziva mlade osobe, u dobi od 15 do 30 godina, da prate društvene stranice Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo 2021.-2025., te da se uključe u fokus grupe u okviru kojih će moći izraziti svoje mišljenje. Fokus grupe održat će se u prostorijama POUP-a 14., 16., 18., 21. i 23.09.2020.

Za sva pitanja vezano uz projekt i mogućnosti uključivanja u projektne aktivnosti, možete se obratiti obratite Eni Beaković/Lei Štifanić putem maila: [email protected]

Podsjetimo, navedeni projekt sufinanciran je od EU u iznosu od 8.600,00 eura u okviru programa Erasmus+. Projekt se provodi u okviru Ključne aktivnosti 3 – Podrška reformi politika: Projekti dijaloga s mladima, a nositelj je Grad Poreč-Parenzo.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email