NEWS

U ponedjeljak, 8. travnja sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

gradskauprava
05.04.2024. 07:30; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U ponedjeljak, 8. travnja sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Dvadeset i šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se 8. travnja 2024. s početkom u 18.00 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5.

Za raspravu i odlučivanje predlaže se sljedeći

D N E V N I   RE D

1.    Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća 
2.    Svečana prisega novog člana Gradskog vijeća 
3.    Imenovanje člana Mandatne komisije Gradskog vijeća 
4.    Verifikacija zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća 
5.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije
6.    Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo
7.    Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine
8.    Zaključak o prihvaćanju Informacije Policijske postaje Poreč o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu
9.    Odluka o dodjeli Povelje ,,30. april“ u 2024. godini 
10.  Odluka o jediničnom iznosu i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Grada Poreča-Parenzo 
11.    Odluka o redu na pomorskom dobru
12.    Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo
13.    Odluka o donošenju Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine 
14.    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Finida
15.    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare italiana ,,Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo
16.    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem  ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo 
17.    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Poreč 
18.    Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:
–    Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2023./2024. godinu i 
–    Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2023./2024. godinu

 

 DOKUMENTI na linku https://www.porec.hr/hr-hr/poziv-i-dnevni-red-za-29-djednicu-gradskog-vijeca-grada-poreca-parenzo

Print Friendly, PDF & Email