NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

U ponedjeljak, 6. prosinca, 42. sjednica Županijske skupštine istarske županije

24.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / U ponedjeljak, 6. prosinca, 42. sjednica Županijske skupštine istarske županije
366zupanija_intro.jpg

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

c) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

3.

a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2005. godinu (prvo čitanje)

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije

c) Prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2005., 2006. i 2007. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumartsvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije,

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije,

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije,

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije,

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2005. godinu Kabineta župana Istarske županije,

16. Prijedlog Odluke o stopama i visini vodne naknade na slivnim područjima «Mirna – Dragonja» i «Raša Boljunčica»

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.

Print Friendly, PDF & Email