NEWS
HALF MARATON S

U Osnovnoj školi Poreč održana edukacijsko motivacijska radionica ”Zeleni ured”

14.12.2016. 08:37; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U Osnovnoj školi Poreč održana edukacijsko motivacijska radionica ”Zeleni ured”
15918

U organizaciji gradskog poduzeća Parentium d.o.o. i Odjela za sustavno gospodarenje energijom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) iz Zagreba, a u službi provedbenog tijela prema Pravilniku o Sustavnom gospodarenju energijom, u srijedu, 30. studenog u prostorijama Osnovne škole Poreč, održane su dvije edukacijsko-motivacijske radionice pod nazivom „Zeleni ured“.

Radionica je namijenjena svim zaposlenicima javnog sektora koja za cilj ima podizanje svijesti zaposlenika o energetskoj učinkovitosti. Organizira se na poticaj imenovanih osoba za sustavno gospodarenje energijom unutar javnog sektora.

Zeleni ured naziv je za skup aktivnosti koje bi zaposlenici u okviru redovnih aktivnosti trebali prakticirati, kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i vodu, te materijal koji se koristi, a ujedno i povećala učinkovitost korištenja resursa, te smanjio negativan utjecaj na okoliš.

Kako je glavni cilj sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru poboljšanje energetske učinkovitosti, edukacija je svakako nezaobilazna aktivnost u ostvarenju ovoga cilja. Na radionicama se govori o klimatskim promjenama, energetskoj učinkovitosti, područjima potrošnje energije te konkretnim savjetima vezanim za uštede u uredima i u vlastitim domovima. Moguće uštede za energente i uredske resurse kreću se oko 10 % primjenom savjeta s radionice.

Podsjetimo se, prošle su godine izvedeni radovi prenamjene kotlovnice objekta Osnovne škole Poreč, čime se ostvario prelazak na jeftiniji i po pitanju zaštite okoliša, prihvatljiviji energent, prirodni plin. U sklopu radova prenamjene na kotlove u kotlovnici ugrađeni su novi, visokoučinkoviti plamenici, izvedeni radovi prilagodbe same kotlovnice, te na sve radijatore u objektu ugrađeni ventili s termostatskom glavom.

Prilikom provedbe projekata implementacije mjera energetske učinkovitosti i pri provođenju sustavnog gospodarenja energijom u ustanovama javne namjene ljudski čimbenik  ima vrlo važnu ulogu u dostizanju željenih, projektom predviđenih rezultata, dok uspješnost samog projekta uvelike ovisi o spremnosti na promjene obrazaca ponašanja, ali i o stupnju educiranosti o ovoj tematici.

– S obzirom na činjenicu da Osnovna škola Poreč broji 120 djelatnika, ljudski čimbenik u ovom slučaju ima vrlo značajnu ulogu. Cilj radionice je postići barem minimalnu promjenu ponašanja zaposlenika prema potrošnji energije kako bi se smanjio negativan utjecaj prema okolišu i ostvarile novčane uštede, napomenula je Gordana Lalić  direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email