NEWS
VALFRESCO S-170422

U izradi Plana razvoja Poreča 2021.-2031. moći će sudjelovati svaki stanovnik Poreča

DCIM100MEDIADJI_0115.JPG
27.03.2021. 09:55; ; Početna / Politika / U izradi Plana razvoja Poreča 2021.-2031. moći će sudjelovati svaki stanovnik Poreča

Nastavlja se izrada Plana razvoja Poreča 2021.-2031., što je prvenstveno zakonska obaveza, ali i idealna prilika da se kroz uključivanje što većeg broja sudionika izradi jedan kvalitetan dokument, koji će biti temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata.

Kako napominju u gradskoj upravi, prva radionica Partnerskog vijeća u okviru procesa izrade Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine izazvala je veliki interes građana Poreča. Javljaju se s pitanjima na koji se način mogu i oni uključiti. – Svima ponaosob dajemo odgovor ali u cilju da informacija bude jasna svima, ukratko ćemo pojasniti kako će izgledati proces izrade u narednim mjesecima., napominju.

Naime, pokrenuli smo postupak izrade Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine, iznimno važan strateški dokument za razdoblje od idućih deset godina, koji će biti temelj planiranja svih lokalnih razvojnih politika i projekata. Taj dokument služiti će kao sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te definirati viziju razvoja grada, kao i strateške razvojne ciljeve te ključne inicijative i razvojne mjere Grada u tom vremenskom razdoblju.

Plan razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Poreča, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja, a u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Važno je imati na umu da će tako definiran strateški okvir služiti kao temelj za korištenje sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za 2021. – 2027. te iz instrumenta „EU sljedeće generacije” (tj. instrumenta Next Generation EU).

Dokument će nastajati kroz participativni model planiranja u narednih šest mjeseci. Inzistiramo na participativnom planiranju i želimo da svaki stanovnik Poreča ima priliku dati svoje mišljenje i sugestije. Ovo je njihov grad i važno je da budu uključeni svi oni koji to žele. Proces izrade dokumenta koordinira Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o., kao lokalni koordinator za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja i upravljanje razvojem za Grad Poreč-Parenzo. Izrađivač dokumenta je renomirano konzultantsko poduzeće Projekt Jednako Razvoj d.o.o. iz Zagreba, izabrano sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Početkom ožujka održana je prva, uvodna radionica za 50-ak članova Partnerskog vijeća (online i uživo). Partnersko vijeće, uz predstavnike Grada Poreča-Parenzo, čine i predstavnici relevantnih dionika – odnosno institucija, udruženja i drugih većih subjekata na lokalnoj i regionalnoj razini. To su subjekti koji posjeduju odgovarajuće dokumente, stručnjake, statistike, analize, dugogodišnje iskustvo u njihovom području poslovanja. Oni će imati najveću ulogu u procesu planiranja jer će omogućiti korištenje svega navedenoga kao analitičku podlogu za izradu Plana.

Fokus grupe po područjima

Nakon uvodne radionice za partnersko vijeće, organizirati će se svaka dva ili tri tjedna novi radni sastanci. Ovog je tjedna to bila design thinking radionica, predstoje fokus grupe po područjima i završna radionica. Fokus grupe biti će tematski organizirane u šest područja – povijest i ključne odrednice identiteta Grada, demografija i prostorni razvoj, gospodarstvo, društvo, okoliš i infrastruktura te upravljanje gradom. U fokus grupe će, po modelu predstavničkom modelu, osim partnerskog vijeća biti uključeni brojni predstavnici drugih institucija (koji nisu u Partnerskom vijeću), udruga, malih poduzetnika, ustanova, turističkih djelatnika, nacionalnih manjina  i drugih lokalnih dionika ali i svi gradski vijećnici i predstavnici gradskih odbora kao savjetodavnih tijela.

Osnovni koraci strateškog planiranja i upravljanja će biti prije svega kvantitativna i kvalitativna  analiza stanja, nakon čega slijedi identifikacija kroz analizu problema i definiranje ciljeva, zatim formulacija strategije – vizija, misija, vrijednosti, ciljevi, prioriteti, mjere te pokazatelji učinka i ishoda. U kasnijoj fazi definirat će se provedba odnosno provedbeni plan s pokazateljima rezultata, financijski plan i plan ljudskih resursa. Posljednji korak je uspostava sustava praćenja provedbe i vrednovanja. Ono što smo posebno inzistirali i što će se napraviti je Izrada scenarija postupanja gradske uprave uslijed ponovne pojave masovne karantene, poznatije kao lockdown. Smatramo da je to vrlo važno kako bismo bili još više spremni u slučaju slične situacije koja nas je iznenadila 2020. godine.

Ankete i radionice s građanima

Nakon što se provede sve navedeno odnosno nakon što se završi pregled postojeće dokumentacije i analiza stanja, izrada analitičkih podloga za izradu Plana, te kada se izrade prijedlozi baze razvojnih projekata i strateškog okvira Plana, Plana praćenja provedbe i plana provedbe s bazom projekata, pozvat će se sve stanovnike Poreča da daju svoja mišljenja i sugestije na navedene prijedloge – bilo kroz ankete ili radne skupine, koje bi se održavale sukladno epidemiološkim mjerama u više navrata. Njihova mišljenja su nam jako dragocjena i svakoga ćemo pažljivo razmotriti te po potrebi tražiti dodatna pojašnjenja, u cilju da se svaki kvalitetan i dugoročno koristan i održiv prijedlog ugradi u Plan. Tijekom cijelog procesa planiranja održavat će se tjedne koordinacije tima Poduzetničkog inkubatora Poreč, gradske uprave i izrađivača. O svim fazama procesa planiranja javnost će biti redovito izvještavana.

 

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email