NEWS

U četvrtak, 23.9., održana je šesta sjednica Gradskog poglavarstva – prihvaćen prijedlog kapitalnih programa i investicija za razdoblje 2005.-2009.

23.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / U četvrtak, 23.9., održana je šesta sjednica Gradskog poglavarstva – prihvaćen prijedlog kapitalnih programa i investicija za razdoblje 2005.-2009.
7981-tab_log1.jpg

Na jučer održanoj 6. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Poreča odrađen je preloženi i nadopunjeni dnevni red.

Verificirani su zapisnici sa 4. i 5. sjednice Gradskog poglavarstva.

Prijedlog Kapitalnih programa i investicija Grada Poreča za period 2005.-2009. godine privaćen je od strane Gradskog poglavarstva kao prvo čitanje uz obvezu gradonačelnika da imenuje voditelje programa koji bi pod hitno trebali sačiniti hodograme aktivnosti – gantograme za pojedini program. Programe i investicije Grada Poreča potrebno je nadopuniti programima gospodarstva i sačini jedinstveni materijal pod nazivom Razvojni programi projekata na području Grada Poreča za razdoblje 2005. do 2009. godine, te isti uputi u proceduru za jednu od narednih sjednica Gradskog poglavarstva.

Utvrđeni su prijredlozi odluka za Gradsko vijeće o davanju suglasnosti na statute osnovnih škola na području Grada Poreča (OŠ Poreč, TOŠ-SEI Bernardo Parentin i OŠ Tar-Vabriga – SE Torre-Abrega), kao i o promjeni naziva OŠ Tar-SE Torre u OŠ Tar-Vabriga – SE Torre-Abrega.

Potvrđeno je Rješenje o imenovanju (privremenog) Odbora za organizaciju i provedbu atletskog „Porečkog maratona – Maratona delle Lagune“.

Imenovani su predstavnici Grada Poreča u Javnu vatrogasnu postrojbu – Centar za zaštitu od požara Poreč i to za člana gosp. Lino Dobrila, a za njegovog zamjenika gradonačelnik gosp. Edi Štifanić.

Prihvaćen je Ugovor o prijenosu poslova i sredstava izgradnje mrtvačnice Baderna između Grada Poreča i Usluge Poreč d.o.o. Poreč i ovlašten Gradonačelnik da isti potpiše.

Pod točkom razno Gradsko poglavarstvo je kroz nadopunjeni dnevni red prihvatilo davaje suglasnosti Zajednici sportskih udruga Grada Poreča za zapošljavanje domara uz obavezu da se u natječaju uz iste uvjete predvidi i obveza zapošljavanja kandidata koji su već zaposleni u Gradskim tvrtkama ili ustanovama.

Na kraju sjednice prihvaćeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za najam stanova, na čijem čelu je gosp. Sandra Čakić-Kuhar, dok su za članove imenovani: Lino Dobrila, Nikola Fuchs, Alfredo Mendiković i Milan Laković

izvor:

Tajnik Ureda Gradonačelnika

Danilo Sredanović, dipl.iur.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email