NEWS
Adriatic sredina

U četvrtak, 3. prosinca sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

gradska-uprava-2
27.11.2020. 12:16; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 3. prosinca sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Trideset i deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 03. prosinca 2020., u 18,00 sati u Istarskoj sabornici na adresi Obala Matka Laginje 6. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    1.1. odgovor na vijećničko pitanje – V. Sladonja – provedba zakona o neprocijenjenom turističkom zemljištu

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2019. godinu

3. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu – I. čitanje

    3.1. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.  – I. čitanje

    3.2. Obrazloženje Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. – I. čitanje

4. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u:- predškolskom odgoju i obrazovanju,- obrazovanju,- kulturi,- sportu i rekreaciji,- zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i- socijalnoj skrbi- I. čitanje

5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – I. čitanje

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – I. čitanje

7. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č.br. 6015 k.o.Poreč

8. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za 2021. godinu

9. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2021.-2023. godine

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 4680/21 k.o. Poreč

11. Odluka o sklapanju sudske nagodbe s Mariom Zuliani iz Poreča o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište

     11.1. M. Zuliani – grafički prikaz

12. Odluka o sklapanju vansudske nagodbe s Gian Marcom Biasi iz Poreča o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište

     12.1. G.M. Biasi – grafički prikaz

13. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča – Parenzo

14. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

15. Odluka o prihvaćanju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara Poreč“

Sjednica će se održati sukladno odredbama:

  • – Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 117/20, 122/20 i 128/20),
  • – Odluke o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ broj 111/20),
  • – Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski od 17. 10. 2020. godine
  • – Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19, kako prilagoditi svakodnevni život u j Hrvatskoj – dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce od 25.06.2020. godine i
  • – ostalih važećih odluka i preporuka u vrijeme održavanja sjednice.
Print Friendly, PDF & Email