NEWS
VALFRESCO S-170422

U četvrtak, 25. ožujka sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga

tar-vabriga-lanterna
23.03.2021. 08:43; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U četvrtak, 25. ožujka sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga
48. sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, održati će se u u četvrtak, 25. ožujka 2021. godine u Općinskoj vijećnici u Taru, u 19,30 sati
 
Za rad sjednice predložen je slijedeći  DNEVNI RED
 
1. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega za 2020. godinu i pripadajućih programa:
– programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tar- Vabriga- Torre-Abrega u 2020. godini
– programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega u 2020. godini
– programa gradnje ostale komunalne infrastrukture na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u 2020. godini
– programa socijalne zaštite za 2020. godinu.
– programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu
– programa javnih potreba u kulturi i športu za 2020. godinu
– programa javnih potreba u zdravstvu za 2020. godinu
– programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu
– programa financiranja civilnog društva, ostalih javnih potreba, informatizacije i edukacije za 2020. godinu
– izvjestiteljica je Kristina Radovan, stručna suradnica za proračun i računovodstvo
 
3. Donošenje Odluke o odobrenju sklapanja Ugovora o zajmu s Momperlon d.o.o.
a) za uljaru
b) za kredite
– izvjestitelj je Đankarlo Žužić, direktor Momperlon d.o.o.
 
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega
– izvjestitelj je Marino Marković, viši stručni suradnik za pravne poslove
 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Velika Mlaka
– izvjestitelj je Ivan Zgrabljić, pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje, gradnju i komunalni sustav
 
6. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Tar- Vabriga-Torre.pdf : https://tar-vabriga.hr/uploaded/Točka%201-1616158385534.pdf
 
7. Donošenje Odluke o odobrenju sklapanja Ugovora o zajmu s Momperlon d.o.o.
 
8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine.
pdf: https://tar-vabriga.hr/uploaded/Točka%204-1616158397248.pdf
Print Friendly, PDF & Email