NEWS

U četvrtak, 15. prosinca sjednica Gradskog vijeća

zgrada gradske palače u Poreču
13.12.2022. 08:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 15. prosinca sjednica Gradskog vijeća

Petnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 15. prosinca 2022. u 18.00 sati, u sali Obrtničkog doma u Poreču (Partizanska 5a). Predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika
2. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
3. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu u:

 • – predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • – obrazovanju,
 • – kulturi,
 • – sportu i rekreaciji
 • – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i
 • – socijalnoj skrbi

4  II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
5. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
6. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu – II. čitanje
7. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2023. godinu u:

 • – predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • – obrazovanju,
 • – kulturi,
 • – sportu i rekreaciji,
 • – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i
 • – socijalnoj skrbi –   II. čitanje 

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – II. čitanje
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – II. čitanje
10.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
11.  Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godini
12.  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo 
13.  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo  
14.  Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Materijali za dnevni red nalaze se na linkovima ispod:

Dodatni materijali

Print Friendly, PDF & Email