NEWS

TZ Vrsara objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2017. godini

12.09.2016. 14:44; ; Početna / Obavijesti / TZ Vrsara objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2017. godini
Vrsar_general_u boji_3

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ZAHTJEVA za dodjelu potpore manifestacijama
u 2017. godini

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vrsara,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone

II.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I., i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III.       

Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja,   pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne    pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane    manifestacije.

IV.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator).

V.

Kriteriji za odobravanje potpore su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Vrsar
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata),
 • odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

VI.

Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

 1. obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama  www.infovrsar.com),
 1. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII.      

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 5. listopada godine.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII.     

Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju  pristiglih Zahtjeva.

Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na Internet stranicama TZO Vrsar www.infovrsar.com

 IX.

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, Turistički ured će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja   realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

X.

Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i  utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se  dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti  kojima se dokazuje realizacija manifestacije).

XI.

Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: [email protected] ili u pismenom obliku (osobno) na adresu: Turistička zajednica općine Vrsar, Obala M. Tita 6, Vrsar.

Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZO Vrsar:  www.infovrsar.com

Print Friendly, PDF & Email