NEWS
Laguna Ironman 800

Turistička zajednica Grada Poreča objavila je javni poziv za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini – rok za prijavu je 18.11.2021

javni-natjecaj
28.10.2021. 10:13; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Turistička zajednica Grada Poreča objavila je javni poziv za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini – rok za prijavu je 18.11.2021

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča, dana 28.10.2021. godine objavljuje

J A V N I  P O Z I V     za dodjelu potpore iz programa   “Potpore manifestacijama u 2022. godini“

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Poreča (dalje u tekstu: TZG Poreč) za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju,
 • jačanju snage brenda porečkog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
 • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

U smislu ovog Javnog poziva, PPS razdobljem smatra se razdoblje od 1.1. do 14.6. i od 16.9. do 31.12.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:

 1. zabavne manifestacije,
 2. sportske manifestacije,
 3. kulturne manifestacije,
 4. eno-gastronomske manifestacije,
 5. povijesne manifestacije,
 6. tradicijske manifestacije,
 7. umjetničke manifestacije,
 8. kongrese,
 9. ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

 

Namjena potpore 

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koja se održavaju u 2022. godini. Iznimno se za neke projekte mogu dodijeli sredstva za 2 kalendarske godine ukoliko je to bude utvrđeno posebnom odlukom i ugovorom.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • usluge zaštitarske službe,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala namijenjenih promociji manifestacije (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • druge troškove neposredne organizacije manifestacije, koje TZG Poreča smatra opravdanim.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidirane manifestacije.

 

Korisnici sredstava 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • udruge

 

Manifestaciju može kandidirati samo jedan organizator manifestacije. Ako više organizatora kandidira istu manifestaciju, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

CIJELA OBJAVA i OBRASI na stranicama TZG POREČ

Print Friendly, PDF & Email