NEWS
Ljeto u Funtani

Što su izjavili

13.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Što su izjavili
485Izbori.jpg

Anton Banko, Hrvatska pučka stranka; Nino Basanić, Hrvatska stranka umirovljenika; Viviana Glavaš, Hrvatska narodna stranka (HNS), Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), Hrvatska seljačka stranka (HSS), Liberalna stranka (LS), Demokratski savez zelenih – Zeleni (DSZ); Rajka Lesić-Mudrić, Nezavisna gradska lista (NGL); Josip Maras, Nezavisna gradska lista (NGL); Arduino Matošević, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP); Mario Paliska, Istarski demokratski forum (IDF); Goran Prodan, Nezavisna gradska lista (NGL); Pavlo Ružić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Edi Štifanić, Istarski demokratski sabor (IDS); Aldo Ukanović, Nezavisna gradska lista (NGL).

1. Izuzmemo li baštinu i prirodne prednosti, koji je najvredniji porečki resurs?

BANKO: Najvredniji porečki resurs za mene su mladi!

BASANIĆ: Najvredniji resurs je znanje.

GLAVAŠ: Najvredniji porečki resurs su njegovi ljudi, pošteni stručni i odgovorni građani, ljudi koji znaju u gospodarskom, kulturnom, sportskom i drugom smislu graditi i stvarati i svojim dobrim primjerom mogu poslužiti mladim generacijama.

LESIĆ-MUDRIĆ: Marljivi, dobronamjerni i srdačni građani, ljudi koji se ponose kulturnom baštinom svoga grada i koji svojim znanjem i stručnošću pridonose gradu, kao i svi oni koji osjećaju Poreč i Istru kao svoj voljeni grad i zavičaj.

MARAS: Upravo su prostor i spomenička baština najvredniji resurs grada, no tome svakako treba dodati ekologiju u koju još više treba ulagati. Proizvodnja zdrave hrane, vina i maslinova ulja te njihova ponuda u turizmu je nedovoljno iskorišten resurs.

MATOŠEVIĆ: Mladi i obrazovani ljudi kojima treba dati šansu da usavršavaju i unapređuju sve dobro što je do sada stvoreno, te da planski, mudro i racionalno koriste preostale resurse.

PALISKA: Ljudi intelektualci, koji u ovome gradu ne mogu doći do izražaja, istarski mentalitet i stvoreni imidž.

PRODAN: Mlado i poduzetno stanovništvo i kvalitetni stručnjaci poput ovih na našoj nezavisnoj listi, te razmjerno dobro razvijena turistička i prateća infrastruktura kao i višegodišnji poljoprivredni nasadi.

RUŽIĆ: Ljudi sa svojim vrijednostima kao što su znanje, sposobnost, inovativnost, kreativnost, komunikativnost. Ljudi osmišljavaju i pokreću razvoj, uvode se nove tehnologije, rade na projektima koji olakšavaju i uljepšavaju život. Ljudski resursi obogaćuju druge resurse.

ŠTIFANIĆ: Najvredniji porečki resurs su svakako marljivi Porečani koji su izgradili grad, te naši mladi koji će ga svojim velikim radnim i intelektualnim potencijalom još više oplemeniti.

UKANOVIĆ: Građani.

2. Što mislite o projektu »Peškera«?

BANKO: Taj mi je projekt nepoznat, a mislim da i mnogi građani nisu s njim upoznati. Možda projekt ima skrivene namjere.

BASANIĆ: Podržavam urbanizaciju prostora Peškera kao poveznicu starog i novoizgrađenog dijela grada u jedinstvenu cjelinu.

GLAVAŠ: Peškeru treba urediti i osmisliti, ali nisam za megalomanski projekt gradnje marine i betoniranja. Taj obalni dio treba sačuvati u što prirodnijem obliku, zbog jedinstvenog pogleda na stari grad i zbog zelenih površina.

LESIĆ-MUDRIĆ: Potrebna je revizija projekta jer u Poreču je, osim suvremene marine, potrebno riješiti suvremeno pristanište za ribarske brodove, kako bi se tradicionalna ribarska djelatnost počela razvijati na višoj razini, a u skladu s uvjetima EU-a.

MARAS: Odabirom idejnog rješenja te prethodno provedenim javnim raspravama zalažem se za uređenje gradske lučice, zone platoa, trga i gradske scene, izgradnju stambenih zgrada, javne gradske plaže, ali ne i marine.

MATOŠEVIĆ: Ne postoji definiran i od nadležnih tijela prihvaćen projekt »Peškera«, pa se o njemu ne mogu izjasniti. Na javni natječaj prije 4,5 godina pristiglo je više od 20 idejnih rješenja, neka je ocjenjivački odbor prihvatio. Nažalost, tu je sve stalo.

PALISKA: Projekt koji je završio u ladici, a iz proračuna je na njega potrošeno više od osam milijuna kuna.

PRODAN: Nepopravljivi je grijeh graditi tamo luku i turističku marinu, te sve srušiti da bi se dalo prostora daljnjoj apartmanizaciji i Jakovčićevom multimedijalnom centru. Podržavam »minimalistički« pristup na tragu prijedloga arhitekta Mariona.

RUŽIĆ: Mislim da projekt »Peškera« koji predviđa izgradnju komercijalnih sadržaja (poslovnih prostora, apartmana i dr.) nije dobra varijanta, jer zagovara prodaju posljednjeg »gradskog bisera«. Taj bi prostor trebao ostati na raspolaganju građanima.

ŠTIFANIĆ: Projektu treba pristupiti oprezno i studiozno, kao samofinancirajućem. Treba biti otvoren za javnost u svim fazama, jer će definirati razvoj grada u budućnosti. Ne smije biti mamut izgradnje i ne smije se narušiti vizura starog grada, koji je naš kulturni biser.

UKANOVIĆ: Odmah početi.

3. Kako biste zapošljavali u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama i ustanovama?

BANKO: Kriterij usvojenog programa i stručnosti, te obavezno javni natječaj.

BASANIĆ: Zapošljavanje u javnim službama treba biti na osnovu natječaja sa sljedećim preferencijama: a) znanje i iskustvo, b) doprinos razvoju grada, c) psihofizički potencijal.

GLAVAŠ: Zapošljavanje mora biti transparentno i temeljeno na jasnim kriterijima stručnosti i obrazovanja. Treba definirati zahtjeve koje djelatnik mora zadovoljiti i pratiti ih na probnom roku. Nažalost, u našem se gradu zapošljava po stranačkoj podobnosti, rodbinskim i prijateljskim vezama.

LESIĆ-MUDRIĆ: Obavezno je zapošljavanje putem transparentnih natječaja, temeljem stručnosti, a ne nepotizma i stranačke podobnosti. Službenici moraju biti profesionalci, svjesni da su na tim radnim mjestima prvenstveno radi pružanja usluga građanima.

MARAS: Javnim natječajem, kriterijima stručnosti, kompetentnosti i kvalitetnim karakternim osobinama, a ne »političkim ključem« i »političkim kompromisom«.

MATOŠEVIĆ: Sadašnja kadrovska politika nije dobra jer se vodi u strankama, bez poštovanja stručnih i profesionalnih kriterija. Zapošljavao bih stručne profesionalce temeljem javnih natječaja, koji bi za svoj rad odgovarali građanima, ne strankama.

PALISKA: Isključivo javnim natječajem, ali uz javnu provjeru znanja i sposobnosti, a uz stručnu i neovisnu komisiju.

PRODAN: Sigurno ne kao dosadašnja IDS-ova vlast kojoj su kriteriji partijska pripadnost i nepotizam. Svako zapošljavanje treba javno oglasiti i za kandidate pitati mišljenje Gradskoga vijeća i/ili poglavarstva. Rukovodeće funkcije trebaju biti reizborne u ritmu lokalnih izbora.

RUŽIĆ: Zapošljavao bih obrazovane, stručne i sposobne ljude bez obzira na stranačku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Na kriterijima stručnosti, sposobnosti i učinkovitosti ne bih samo formalno inzistirao već i stvarno uvođenjem ocjenjivanja zaposlenika.

ŠTIFANIĆ: Gradska uprava mora biti servis građanima i poduzetnicima, mala i efikasna i zato dobro plaćena. U našoj upravi postoje velike interne rezerve, jer se isti posao može obaviti s manje radne snage i troškova.

UKANOVIĆ: Stručne ljude.

4. Kako procjenjujete gradska poduzeća Stan, Parentium i Adriaplus?

BANKO: Sva javna poduzeća privatizirati, uključujući i Uslugu.

BASANIĆ: Dosadašnji rezultati nisu u potpunosti opravdali postojanje navedenih gradskih poduzeća.

GLAVAŠ: Poduzeća Parentium i Adriaplus sama su sebi svrha i u interesu su određenih ljudi. Poduzeće Stan, uz dobru organizaciju, trebalo bi obavljati sve poslove za Grad, a ne za svaki posao otvarati novo poduzeće i zapošljavati nove ljude na teret poreznih obveznika.

LESIĆ-MUDRIĆ: Zbog neinventivnosti i nedovoljnog angažiranja u djelatnostima za koje su osnovana, nazvali smo ih »crne rupe Poreča«. Neophodna je hitna revizija njihovog poslovanja.

MARAS: Poduzeće Parentium ekipirati prema utvrđenim načelima ili potpuno zatvoriti, premda ima neslućene mogućnosti ostvarivanja koristi za proračun Grada. Poduzeća Stan i Adriaplus imaju sasvim druge funkcije i nisu osnovana radi ostvarivanja dobiti.

MATOŠEVIĆ: Ostavljaju dojam tvrtki o kojima osnivač nedovoljno brine. Poziciju Stana preispitati u odnosu na Parentium, koji treba organizacijski i kadrovski osposobiti za upravljanje imovinom i nadzor nad gradskim programima. Adriaplus kadrovski ojačati i osamostaliti.

PALISKA: Ova poduzeća osnovana su radi ostvarivanja ciljeva vladajuće stranke i rješavanja starih kadrova (poslušni-neposlušni).

PRODAN: Za Stan ima opravdanja, a mogao bi obavljati i dio poslova predviđenih u Parentiumu. Nisam za koncepciju »grad-poduzetnik« pa bih Parentium odmah ukinuo. Adriaplus je promašaj vladajućeg IDS-a s dupliranjem poslova i uhljebljivanjem stranačkih ljudi.

RUŽIĆ: O tim poduzećima nemam informacija i znam samo da postoje, a nepoznato mi je čime se bave, koji su im rezultati i dr. Budući da se ne hvale rezultatima, imam dojam da se radi o upitnim poduzećima koja bi trebalo preustrojiti, definirati im misiju i pojačati ih kvalitetnim ljudima.

ŠTIFANIĆ: Gradska poduzeća osnovana su sa svrhom i namjerom, a ako ne izvršavaju svoju zadaću, trebalo bi preispitati njihovo postojanje.

UKANOVIĆ: Prepuštam IDS-u.

5. Kojim biste sportskim i/li rekreativnim aktivnostima u Poreču dali prednost?

BANKO: Općeprihvatljivim, s naglaskom na vodene sportove.

BASANIĆ: Prednost dajem sportskim i rekreativnim aktivnostima na moru.

GLAVAŠ: Sve sportske i rekreativne aktivnosti moraju biti prioritet. S obzirom na podatak da se tek 20 posto žena u Poreču bavi sportom, mislim da se ženske sportske aktivnosti trebaju posebno poticati.

LESIĆ-MUDRIĆ: Promovirati školska športska društva, te pomagati športske klubove koji postižu zapažene rezultate ili uključuju mlađu djecu. Iskoristiti sportske potencijale grada za razvoj rekreacije dostupne svim građanima.

MARAS: Apsolutnu prednost dajem organiziranoj sportskoj rekreaciji građana te stvaranju takvih navika kod djece.

MATOŠEVIĆ: Prednost dajem rekreativnim sportskim aktivnostima za što veći broj građana. Financijski bih podržao sportske klubove po kriteriju tradicije u Poreču, te one koji okupljaju više mladih sportaša. Potaknuo bih gradnju nove dvorane i olimpijskog bazena.

PALISKA: Sportovi na vodi (plivanje, vaterpolo, jedriličarstvo, veslanje i drugi) i kuglanje.

PRODAN: U svakom slučaju sportovima i rekreaciji vezanim uz more i vodu. Odmah bih udvostručio proračunski novac za financiranje aktivnosti s mladima za sve sportske i rekreativne klubove i društva, te škole.

RUŽIĆ: Prednost bih dao sportskim i rekreativnim aktivnostima koje uključuju masovnost. Preferirao bih sportsko-rekreacijske aktivnosti na moru, plivanje, jedrenje, veslanje, što je prihvatljivo za svaku sredinu na moru, da se blagodati koje ono pruža maksimalno i u tu svrhu koriste.

ŠTIFANIĆ: Grad mora 100 posto financirati rad s mladima od 18 godina i voditi brigu o masovnim sportovima, pa bi trebalo povećati iznos za financiranje klubova koji okupljaju veliki broj mladih sportaša. Treba osmisliti i rekreaciju za građane treće dobi.

UKANOVIĆ: Domaćim sportovima.

NABROJITE TRI NAJPOPULARNIJE I TRI NAJNEPOPULARNIJE JAVNE LIČNOSTI U GRADU

BANKO:

+ Imenovati nekoga je ispod mog nivoa, a najpopularniji su Sloboda, Znanost i Korektnost.

– Imenovati nekoga je ispod mog nivoa, a nepopularni su Mito, Korupcija i Nepotizam.

BASANIĆ:

+ Nomina sunt odiosa!

– Nomina sunt odiosa!

GLAVAŠ:

+ Tomislav Milohanić, Dušan Baćac i Stefany Hohnjec.

– Teško je izdvojiti tri jer ih u gradu ima više na položajima i onih koji iza njih stoje.

LESIĆ-MUDRIĆ:

+ Oni koji se svakodnevno bore za civilizirani i kvalitetniji život svakog pojedinca.

– Oni koji onemogućuju razvoj grada.

MARAS:

+ Nemam komentar na postavljeno pitanje.

– Nemam komentar na postavljeno pitanje.

MATOŠEVIĆ:

+ Za odgovor nedostaju kriteriji.

– Za odgovor nedostaju kriteriji.

PALISKA:

+ O ovom će odlučiti javnost 15. svibnja.

– O ovom će odlučiti javnost 15. svibnja.

PRODAN:

+ Drago Orlić, Stefany Hohnjec i mons. Antun Bogetić.

– Pino Maras, Edo Jugovac i Zdenko Tomčić.

RUŽIĆ:

+ To je nemoguće jer su javne osobe 12 godina obavijene sivilom jednoumlja koje ljude uprosječuje.

– To je nemoguće jer su javne osobe 12 godina obavijene sivilom jednoumlja koje ljude uprosječuje.

ŠTIFANIĆ:

+ Trebalo bi ih dijeliti na moralne i nemoralne, te uspješne i neuspješne.

– Trebalo bi ih dijeliti na moralne i nemoralne, te uspješne i neuspješne.

UKANOVIĆ:

+ Nemam ih, za mene svi su dobri.

– Nemam ih, za mene svi su dobri.

Hoćete li izaći na lokalne izbore?

Da 54.1%

Ne 45.9%

Ukupno glasova: 629

Preuzeto iz Glasa Istre

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email