NEWS
Ljekarna

Tihana Mikulčić nova ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

Tihana Mikulcic
08.01.2019. 15:50; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Tihana Mikulčić nova ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

Tihana Mikulčić nova je ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koja je na toj funkciji početkom ove godine zamijenila dosadašnjeg ravnatelja Marija Lakovića koji je otišao u mirovinu. Mikulčić je po struci diplomirana socijalna pedagoginja, a do prelaska na novu funkciju dvadesetak je godina radila u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Poreča-Parenzo, gdje je od 2017. bila viša savjetnica za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Mikulčić je i predsjednica Društva invalida Poreč, članica je Tima za zdravlje Istarske županije zaduženog za izradu i provedbu županijskog plana za zdravlje, u čijem je prioritetnom području za mentalno zdravlje jedna od voditeljica. Osim toga, radila je i na izradi strateškog dokumenta Grada Poreča – Parenzo „Strategija zdravog starenja Grada Poreča – Parenzo 2015 – 2020. godine“.

Od planova u radu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za naredno razdoblje, Mikulčić ističe kako je prošle godine dobivena dozvola za njegovo proširenje, a riječ je o povećanju kapaciteta ustanove u dijelu stacionarne skrbi, za što postoji najveći interes korisnika, kako Poreča, tako i okolice. Nakon ishodovanja dozvole, spreman je i projekt za dobivanje sredstava za realizaciju i kandidiranje na natječaje za financiranje iz EU fondova.

Mikulčić dodaje kako je Dom za starije i nemoćne osobe Poreč ustanova u kojoj se vodila, a i u narednom je periodu planirano provođenje politike Grada usmjerene starijim osobama. U samoj ustanovi provode se, osim usluge pružanja stalnog smještaja i drugi projekti kao što su: poludnevni boravak, medicinska rekreacija po svim mjesnim odborima, program Hospicij, te besplatna posudionica medicinskih pomagala u koju je uključena besplatna dostava i montaža zahvaljujući stopostotnom financiranju Grada Poreča – Parenzo.

 Nova ravnateljica zaključuje kako je u daljnjem radu sa starijim građanima prioritet Grada Poreča – Parenzo i Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, razvoj izvaninstitucionalne skrbi, s ciljem dostojanstvenog i zdravog starenja u vlastitom domu, kako bi se što dulje odgodila institucionalizacija.

Grad Poreč – Parenzo i Dom za starije i nemoćne osobe Poreč prijavit će se na natječaje za korištenje EU sredstava za projekte kojima će se osigurati dnevni boravak za starije osobe po mjesnim odborima u okviru čega će se izgraditi i dograditi prilagođeni prostori za starije osobe u tri mjesna odbora u prigradskim naseljima, a planirano je i uređenje i opremanje novog prostora na užem području grada.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email