Tar – Vabriga: PRVI JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

06.10.2011. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Tar – Vabriga: PRVI JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu citiranog Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:
– svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
– svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) s ili bez krovišta
i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 5. Zakona.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su, najkasnije do 31. prosinca 2011., pripremiti popis nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Pozivaju se svi koji raspolažu podacima ili imaju saznanja o nezakonito izgrađenim zgradama da dostave prijavu najkasnije do 31. prosinca 2011. godine na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52 465 Tar – Torre, ili neposredno u pisarnicu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na istoj adresi, putem popunjenog obrazaca koji se može preuzeti s web stranica Općine (www.tar-vabriga.hr) ili u prostorijama ovog odjela.
Sukladno odredbi članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 90/11),

POZIVAMO sve vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Poreč, Obala M. Tita 4, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku navedenog roka zahtjevi se više ne mogu podnositi !

Za sva potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega pozivom na tel.: 052/443-120 ili na e-mail: [email protected] ili neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 sati.

OBRAZAC

Print Friendly, PDF & Email