NEWS
HALF – s

Sudjelujte u Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive

Ajna - riva,
14.03.2019. 18:52; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sudjelujte u Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. i 114/18.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive (Sl.G, br. 5/17.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/17-01/51 i ur.broj 2167/01-09/01-19-5 od 12. ožujka 2019. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA GRADSKE RIVE

1. Javna rasprava provest će se od 21. ožujka do 19. travnja 2019. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 2. travnja 2019. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana daju se:

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

– dostavom putem e-mail-a – [email protected]

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Print Friendly, PDF & Email