NEWS
valfresco

Što je do sada postignuto i kako dalje – Milan Laković i Loris Peršurić o novom sustavu gospodarenja otpadom

IMG_20190718_110245
18.07.2019. 18:29; Učitavanja: 517; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Što je do sada postignuto i kako dalje – Milan Laković i Loris Peršurić o novom sustavu gospodarenja otpadom

Poreč, zajedno s ostalim hrvatskim gradovima, dužan je primijeniti novi zakon o gospodarenju otpadom koji je određen od strane Europske unije i koji postavlja visoke standarde za razvrstavanjem i odlaganjem otpada na lokalnoj razini.

Hrvatska se obvezala do 2020. godine dostići stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, a šest mjeseci do tog roka samo dvadesetak gradova u Hrvatskoj odvaja više od 20% otpada. Među njima je i Poreč, kao jedini od njih 20-ak u Hrvatskoj.

Prijelaz na novi sustav gospodarenja otpadom, probleme, rješenja i mjere koje će se nastaviti u narednom razdoblju na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč Milan Laković, a obratio se i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Većina sugrađana pravilno i odgovorno razvrstava otpad

– Prije svega, htjeli smo kroz ovaj susret predstaviti našim sugrađanima u kojoj je fazi uspostavljanje novog sustava gospodarenja otpadom. Porečanke i Porečani zaslužuju imati prave i pravodobne informacije i na ovaj način im se želim zahvaliti što mi se redovno javljaju, šalju fotografije i prijedloge. Svima nam je u interesu da imamo čist i uredan Poreč, stoga hvala svima na pomoći kao i velikoj većini koja odgovorno i pravilno razvrstava otpad.., rekao je uvodno gradonačelnik Peršurić, napomenuvši kako je Poreč, zajedno sa Istrom, napravio sve preduvjete da prelazak na zakonom propisani sustav odlaganja otpada bude što jednostavniji i kvalitetniji – izgrađeno je reciklažno dvorište, nabavljena su nova vozila, od države čekamo preostale spremnike za papir, staklo i plastiku kako bi ih mogla dobiti sva domaćinstva, sanira se Košambra (koja se više ne koristi kao odlagalište otpada) kako bi se izbjegli neugodni mirisi i potencijalna zapaljenja što je posebno bitno za okolna naselja, provode se edukacije…Za sve pripreme koje je Grad mogao provesti, one su napravljene, za što je povučeno 60 milijuna kuna.

rrem

Na problematične punktove dolaze kamere 

Ono što je važno napomenuti je da velika većina sugrađana pravilno i odgovorno razvrstava i zbrinjava otpad, no sveukupno je desetak kritičnih točaka na kojima dolazi nepravilnog odlaganja otpada, često i pokraj polupraznih spremnika, poput starogradske jezgre gdje se otpad odvozi čak tri puta dnevno ili naselja Červar Porta gdje se otpad odvozi svakodnevno. Ekipe Usluge trude se pokupiti otpad u što bržem roku. Pozivaju se sugrađani da kada primijete nepropisno odlaganje otpada da fotografije ili prijave šalju na e-mail adresu [email protected].

Direktor Laković dodao je kako će se uspostaviti sustav video nadzora nad najkritičnijim točkama odlaganja otpada, vršit će se redovito kontroliranje, izvještavanje i poduzimanje potrebnih mjera prema korisnicima koji ne koriste dodijeljene spremnike i kartice te će se nastaviti sa provedbom edukacije te informiranja građana i svih korisnika sa načinima odgovornog postupanja sa otpadom. 

Kakvo je sada stanje s brojem odvoza i spremnicima?

Usluga Poreč s datumom 30.6.2019. broji ukupno 20 327 korisnika usluge od čega su: 9 442 korisnika  stalna  kućanstva, 2 875 korisnika su iznajmljivači, 5 737 vikendaši, 1 445 korisnika su stalni pravni subjekti te 828 sezonski pravni subjekti. Poduzeće je u polugodišnjem razdoblju izvršilo nabavu od  18.903.740,00 kuna za potrebne spremnike za korisnike (preko njih 17.780 komada), zatim polupodzemne i podzemne spremnike za zajedničko sakupljanje otpada (njih 192 spremnika odnosno 48 setova), zatim tu su čipovi za spremnike (preko 13.000 komada), kartice za podzemne i polupodzemne spremnike, sustavi evidentiranja spremnika za kamione, kamioni  kao i  potrebni informatički sustav. Krajem prošle godine krenulo se već sa podjelom spremnika korisnicima i to na način da su Korisnici kroz dostavljene izjave sami izjasnili svoje potrebe o veličini, odnosno volumenu potrebnog spremnika.

Kako bi na vrijeme upoznali građane i ključne dionike o provedbi plana za gospodarenjem otpadom, Laković je predstavio ključne rezultate ostvarene u prvoj polovici 2019. godine:

Do 30.06.2019. ukupno je podijeljeno 11 435 spremnika za miješani komunalni otpad, od čega je njih 8 769 u aktivnoj upotrebi i što predstavlja udio od 80% njih što se aktivno i koristi.  

Broj spremnika koji su obuhvaćeni javnom uslugom na terenu povećao je za 2,5 puta. U prošloj godini na terenu ih je bilo postavljeno 6.166 komada dok je sa 30.06.2019. godine na terenu bilo postavljeno ukupno 15.033 komada. Taj broj će kroz ovu godinu ali i slijedeću nakon isporuke preko 28.000 komada spremnika za odvojeno sakupljanje papira i plastike dodatno narasti čime će se konačan broj spremnika na terenu povećati za 7 puta.

Novi sustav je svakako složeniji te iziskuje više različitih odvoza, kamiona i spremnika – te je isto prouzrokovalo i stvaranje dodatnih grupa na terenu. Prošle godine usluga se vršila sa 17 radnih grupa ove godine isto se vrši sa 22 radne grupe.

Ukupno je do 30.06.2019. godine podijeljeno 4.785 kartica onim korisnicima koji koriste polupodzemne i podzemne spremnike od čega je njih 2.782 u aktivnoj upotrebi i što predstavlja udio od 58% njih što se aktivno i koristi. 

Postavljeno je 188 dodatnih setova zelenih otoka. Trenutačan broj istih na terenu je 358 odnosno 2 puta više u odnosu na prošlu godinu.

Sve te mjere i aktivnosti oko novog sustava rezultirale su i smanjene količine sakupljenog komunalnog otpada od ukupno 1.494 tone, odnosno 20% za razliku od lani.

Izvještaj je pokazao i probleme na kojima treba raditi i na koje je Usluga fokusirana u narednom periodu, a to su: nepropisno odlaganje glomaznog otpada, nepropisno odlaganje otpada izvan kućnih i zajedničkih  spremnika, nepropisno odlaganje otpada u zelenim otocima , odlaganje na javnim površinama, ne korištenje dodijeljenih spremnika i kartica.

Od  ukupno evidentiranih 16.220 spremnika i kartica za koje se mogu dobiti podaci o količinama stvorenog otpada, njih 4.669 odnosno gotovo 30% nema evidentirano niti jedno korištenje usluge, odnosno samim time ispada da nisu stvorili niti otpad. S obzirom da u tom ukupnom broju jedan dio korisnika čine i korisnici vikendaši i to njih 4.917 a upravo su oni prepoznati kao kategorija koja ima najmanje evidentiranih korištenja spremnika i kartica pri čemu je čak njih 51% nekorišteno, potrebno je iste promatrati odvojeno upravo zbog povremenog boravka i korištenja nekretnine. Izuzimajući vikendaše iz ukupnog udio nekorištenih spremnika i kartica je znatno manji od početnih 30%  te iznosi 19,10%.

Slijedom upravo prethodnih situacija u narednom razdoblju – Cilj nam je upoznati sve naše korisnike kako postupati sa otpadom, kako odvajati, reciklirati, kompostirati te si smanjiti mjesečne iznose računa za odvoz otpada. Isto tako cilj nam je i doprijeti do svih korisnika da svi zajedno postanemo svjesni važnosti i benefita pravilnog i odgovornog postupanja sa otpadom – za našu budućnosti budućnost našeg grada. Puno je još posla pred nama ali vjerujemo da zajedničkim djelovanjem, zalaganjem, trudom i željom možemo stvoriti jedan sustav gospodarenja otpadom koji može biti primjer svim ostalim gradovima i mjestima koji se nalaze u isto jednom ovako prijelaznom razdoblju na ekološki prihvatljiviji i s aspekta zaštite okoliša i prirode sigurniji način gospodarenja otpadom.

U Poreču su osim zelenih otoka za odvojeno sakupljanje otpada na raspolaganju i reciklažno i mobilno reciklažno dvorište.  Također, za potrebe glomaznog otpada moguće je ugovoriti uslugu na svakom kućnom pragu bez dodatne naknade. Usluga provodi i dvije informativne kampanje s ciljem informiranja i educiranja građana. Kampanje se provede u suradnji sa gradom Porečom pod nazivom „Razvrstaj! – Ne odustaj!“ te u suradnji s općinama “Kad se odvaja smeće raste drvo sreće!“.

Svako kućanstvo može samostalno pridonijeti boljem sustavu gospodarenja otpadom ali i ono što je najbitnije utjecati na cijenu odvoza smeća. Kako? Tako da se u sklopu kućanstva otpad razvrstava, da se kompostira ukoliko postoje uvjeti čime se smanjuje kako volumen potrebnog spremnika za odvoz tako i potreba za brojem pražnjenja odnosno odvozom spremnika.

 

RB

BROJ OSOBA

STARI SUSTAV

BROJ  ODVOZA MJESEČNO

NOVI SUSTAV

INDEKS 2019/2018

      Cijena

Veličina spremnika

1.

1 osoba

13,26

2 odvoza

35,21

60 l

265,54

4 odvoza

45,81

60 l

345,47

2.

2 osobe

26,52

2 odvoza

35,21

60 l

132,77

4 odvoza

45,81

60 l

172,74

3.

3 osobe

39,78

3 odovza

40,51

60 l

101,84

4 odvoza

45,81

60 l

115,16

3 odvoza

80,28

120 l

201,81

4 odvoza

90,88

120 l

228,46

4.

4 osobe

53,04

3 odovza

40,51

60 l

76,38

4 odvoza

45,81

60 l

86,37

3 odvoza

80,28

120 l

151,36

4 odvoza

90,88

120 l

171,34

5.

5 osoba

66,3

3 odovza

40,51

60 l

61,10

4 odvoza

45,81

60l

69,10

3 odvoza

80,28

120 l

121,09

4 odvoza

90,88

120 l

137,07

 

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S