NEWS
Max 180920 S

Sportska zajednica Grada Poreča poziva na dostavu ponuda za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša

szgp-logo-c
20.05.2015. 09:19; Učitavanja: 165; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča poziva na dostavu ponuda za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša

Mole se zainteresirani da do 01. lipnja  2015. godine dostave ponudu za :

  1. Pružanje usluga liječničkih pregleda  sportaša  u toku 2015. godine,  

Napomena :
– prema odredbama zakona o sportu liječničke preglede sportaša može obavljati liječnik specijalista sportske medicine ili liječnik specijalista medicine rada, 
-procjenjujemo da će u toku 2015. godine biti potreba za cca 250 liječničkih pregleda,
– rok plaćanja računa ne može biti manji od 30 dana
Ponude molimo dostaviti u zatvorenoj kuverti sa naznakom ”  ponuda za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša – ne otvaraj ” na adresu :

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA
Nikole tesle 16
52440  Poreč

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena  .

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na naznačenu adresu poštom ili se osobno uruče do gore naznačenog datuma do 12 sati.

Ponude će razmotriti povjerenstvo imenovano od strane Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča, bez prisustva javnosti.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na gornjoj adresi uz prethodnu najavu i dogovor na tel.052/432-322 kod Tajnice SZGP Silvije Deković.

 

Print Friendly, PDF & Email