NEWS
valfresco

Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje natječaje za spremačicu i domara

szgp-logo-c
25.01.2019. 13:34; Učitavanja: 342; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje natječaje za spremačicu i domara

Na temelju Odluke Izvršnog odbora Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje sljedeći   N A T J E Č A J  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

Spremačica

Uvjeti : OŠ / SSS                        
Broj izvršitelja: 1
Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od jedne godine s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

 Prijavi je potrebno priložiti:

 • – životopis,
 • – presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
 • – uvjerenje o nekažnjavanju,
 • – uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od strane doktora medicine rada,
 • – potvrda HZMO-a o radnom stažu.

Posebni uvjeti :

 • – probni rad u trajanju od 6 mjeseci,
 • – radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
 • – predviđena plaća 3.300,00 kuna (netto),
 • – raspored radnog vremena: prijepodne, poslijepodne, vikendom i praznikom.

 

Rok prijave: 04.02.2019. godine do 12:00 sati.

Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.

U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci.

Opis poslova:

Spremačica – zadužena za održavanje sportskih objekta i higijene istih ( svakodnevno održavanje čistoće usisavanjem, brisanjem površina i prašine, čišćenje sanitarnih prostora i svlačionica, pranje prozora i sl) .

Podnošenjem zahtjeva dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zapošljavanja. Osobama koje ne budu primljeni u radni odnos ima se izvršiti povrat primljene dokumentacije.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

Sportska zajednica Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj za posao spremačice-ne otvaraj“.

U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 Osoba zadužena za kontakt:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča

E-mail: [email protected]

Mobilni telefon: 091 256 5824 ( radnim danom od 08:00 do 12:00 sati).

  

Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.
O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.


Na temelju odluke Izvršnog odbora Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje sljedeći  N A T J E Č A J  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine 

Domar – radnik na održavanju

Uvjeti : KV / SSS – tehničkog usmjerenja                            

Broj izvršitelja: 1

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od jedne godine s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • – životopis,
 • – presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
 • – uvjerenje o nekažnjavanju,
 • – uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od strane doktora medicine rada u skladu sa Pravilnikom o poslovima sa posebnim uvjetima rada NN 5/84 članak 3, točka 1,2,4,10,17,18 i 19.
 • – potvrda HZMO-a o radnom stažu.

Posebni uvjeti :

 • – probni rad u trajanju od 6 mjeseci,
 • – radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
 • – predviđena plaća 4.000,00 kuna (netto),
 • – raspored radnog vremena: prijepodne, poslijepodne, vikendom i praznikom.      

Rok prijave: 04.02.2019. godine do 12:00 sati.

Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.

U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci. 

 

Opis poslova:

Domar – radnik na održavanju neposredno obavlja poslove na održavanju objekta na koji je raspoređen, kao i održavanje čistoće i urednosti okoliša, vodi računa o korištenju  sportskog objekta u skladu s utvrđenim kućnim redom, vodi evidenciju o korištenju objekta u najmu, kao i opreme, evidentira oštećenja i kvarove, obavlja sitne građevinske radove, kontrolira tehničku i funkcionalnu ispravnost svih objekta, obavlja sitne popravke, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.

Napomena: Prednost imaju kandidati koji posjeduju slijedeća važeća Uvjerenja:

 • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara,
 • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za energetsko zvanje strojar kotla,
 • Uvjerenje o završenom stručnom ispitu za energetsko zvanje strojar kompresorske stanice,
 • Potvrdu o stečenom znanju o zaštiti od opasnih kemikalija.

Podnošenjem zahtjeva dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zapošljavanja. Osobama koje ne budu primljeni u radni odnos ima se izvršiti povrat primljene dokumentacije.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

Sportska zajednica Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj za posao domara-ne otvaraj“.

U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

Osoba zadužena za kontakt:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča

E-mail: [email protected]

Mobilni telefon: 091 256 5824 ( radnim danom od 08:00 do 12:00 sati).

 

Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.

O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.

 

Print Friendly, PDF & Email