NEWS
Adriatic sredina

Sportska zajednica Grada Poreča: Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno – Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta

javni-natjecaj
10.10.2021. 19:32; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča: Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno – Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta
Na temelju Odluke Izvršnog odbora  Ur. broj: 2167-18-160/01-2021 od 07. listopada 2021. godine, Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje sljedeći
 

N A T J E Č A J     za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Radno mjesto: Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta
 
Uvjeti : VSS – Kineziolog
                            
Broj izvršitelja: 1
 
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.

 
Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– kontakt – broj mobitela i mail adresa,
– presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
– potvrda HZMO-a o radnom stažu.
 
Posebni uvjeti :
– probni rad u trajanju 6 mjeseci,
– radno iskustvo od 5 godina na istim ili sličnim poslovima,
– raspored radnog vremena: prijepodne ili poslijepodne (smjena), vikendom i praznikom (po potrebi),
– znanje minimalno jednog stranog jezika,
– napredni rad na računalu.
       
Rok prijave: 19.10.2021. godine do 12:00 sati.
 
Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.
U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci.
 
 
Opis poslova:
 

 • Prati rad i aktivnosti sportskih udruga, članica Sportske zajednice Grada Poreča. 
 • Predlaže i priprema programe stručnog usavršavanja trenera i poboljšanja uvjeta u radu sportskih udruga.
 • Daje stručnu i savjetodavnu pomoć u radu sportskih udruga, sudjeluje na godišnjim skupštinama sportskih udruga i  sastancima Uprava sportskih udruga. 
 • Organizira, provodi i kontrolira kvalitetu i standard provođenja projekata zajednice.
 • Sudjeluje na projektima vezanim uz rekreaciju i sport na nivou grada Poreča.
 • S tajnikom priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora zajednice.
 • Sudjeluje u uređenju službene web stranice.
 • Vrši nadzor o korištenju novčanih sredstava redovne dotacije u skladu sa Pravilnikom o financijskom praćenju sporta i sportaša na podruju Grada Poreča – Parezo, o čemu izvješćuje tajnika.
 • Izrađuje  i kontrolira raspored korištenja objekata u skladu sa potrebama članova zajednice.
 • Prati stanje i ispravnost sportskih objekata i sportske opreme.
 • Aktivno sudjeluje u organizaciji sportskih i drugih manifestacija.
 • Ispunjava dokumentaciju za prijavu zajednice na različite natječaje i EU projekte.
 • Sudjeluje u izradi i provođenju strategije razvoja sporta na području grada Poreča.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu tajnika ili predsjenika zajednice. 

Napomena:
 
Podnošenjem zahtjeva dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zapošljavanja. Osobama koje ne budu primljene u radni odnos ima se izvršiti povrat dostavljene dokumentacije.
 
Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
 
Sportska zajednica Grada Poreča, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj za posao – Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta – ne otvaraj!“.
 
U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Osoba zadužena za kontakt:
Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča
E-mail: [email protected]
Mobilni telefon: 091 256 5824 ( radnim danom od 08:00 do 12:00 sati).
 
Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.
O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.
                                                                                                           
 
 
PREDSJEDNIK
Aleksandar Beaković  

 
Print Friendly, PDF & Email