NEWS

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada u utorak, 27.9.2022.

vižinada21
25.09.2022. 23:03; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada u utorak, 27.9.2022.
10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada  sazvana je za 27. rujna 2022. godine (utorak) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi.
 
D n e v n i r e d:
 
1. Verifikacija zapisnika
2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
3. Odluka o davanju u najam, pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
4. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV Vižinada
5. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
6. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
7. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
8. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vižinada-Visinada
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2021. godine
10. Vijećnička pitanja
 
Print Friendly, PDF & Email