NEWS
Max 180920 S

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada u ponedjeljak, 29. sprnja

vižinada
26.07.2019. 19:12; Učitavanja: 87; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada u ponedjeljak, 29. sprnja

19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada sazvana je za 29. srpnja 2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D n e v n i   r e d:

1. Verifikacija zapisnika
2. Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada
3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada –Visinada po objavljenom natječaju
4. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada
5. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
6. Odluka o sufinanciranju boravka djece sa područja Općine Vižinada-Visinada u jaslicama
7. Odluka o davanju suglasnosti Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići i jaslice „Radost“ Poreč za zapošljavanje odgajateljice na određeno vrijeme
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vižinada- Visinada
9. Informacija o radu programa produženog boravka u OŠ Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
19. Vijećnička pitanja

Print Friendly, PDF & Email