NEWS

Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga održati će se u utorak, 10. prosinca

tar-lanterna-skulpture
06.12.2019. 08:07; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga održati će se u utorak, 10. prosinca

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega najavljena je za UTORAK, 10. prosinca 2019. godine u 19,30 sati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska

Za rad sjednicu predložen je slijedeći   DNEVNI RED

1. Imenovanje stalnih radnih tijela Općinskoga vijeća:

– Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama imeđunarodnu
suradnju
– Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za Općinu Tar- Vabriga-Torre-Abrega
– izvjestiteljica je Doris Pilato-Ćurko, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja

2. Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č.br. 58/16, 58/15 i 58/12, sve k.o. Tar u korist Finida d.o.o. radi izgradnje uljarskog pogona s pročistačem otpadnih voda
– izvjestiteljica je Marija Zupančič, pročelnica

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“
– izvjestiteljica je Claudia Radoicovich Diklić, stručna suradnica za društvene djelatnosti i informiranje

4. Donošenje odluke o usvajanju Plana djelovanja Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega u području prirodnih nepogoda za 2020. g.
– izvjestitelj je Dario Perčić, komunalni referent i poljoprivredni redar

5. Donošenje odluke o kupnji zemljišta na k.č.br. 1213/2, pašnjak, pov. 3925 m2, k.o. Tar od Gina Darisa i Luciana Darisa
– izvjestiteljica je Marija Zupančič, pročelnica

6. Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Velika Mlaka
– izvjestitelj je Ivan Zgrabljić, pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje, gradnju i komunalni sustav

Print Friendly, PDF & Email