NEWS

Sjednica općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci u utorak , 17. prosinca

Kaštelir
foto: Goran Mladenović
12.12.2019. 18:25; Učitavanja: 128; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci u utorak , 17. prosinca

24. sjednica Općine Kaštelir-Labinci sazvana je za utorak, 17. prosinac 2019. godine u 18.00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

Prijedlog dnevnog reda:

1. Pitanja vijećnika.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu,
3. Prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu,
4. Prijedlog Programa javnih potreba za 2020. godinu u području društvenih djelatnosti, kulturi, socijali, sportu, vatrogastvu i civilnoj zaštiti,
5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini,
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. godinu,
8. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2020. godini, 9. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za kupnju općinske nekretnine po objavljenom javnom natječaju,
10. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,
11. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti za izdavanje jamstva JVP-CZP Poreč i PVZ Poreč,
12. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini,
13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini,
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kaštelir – Labinci za razdoblje od 2019. do 2026. godine,
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kaštelir – Labinci za 2020. godinu.

Print Friendly, PDF & Email